Co to jsou Domy a hlavní aspekty                                       

Horoskop se dělí na dvanáct sektorů, kterým se říká domy. Právě tak je 12 sektorů znamení zvěrokruhu. Bod na východním horizontu horoskopu je počátkem a nazývá se ascendent. Odráží okamžik prvního nadechnutí člověka. Znamení na ascendentu vypovídá o našem postoji k životu. Jak se na svět díváme a jak nás vnímá okolí.
Každý dům představuje určitou oblast života člověka. Ten, který je obsazen více planetami, je pro člověka důležitější než jiný, prázdný.
V astrologii se používají různé způsoby výpočtu domů.

1. dům - ASCENDENT
Vypovídá o našem postoji k okolnímu světu, jak ho vnímáme a jak se v něm prezentujeme. Tento dům hodně napoví o našem vzhledu a schopnosti iniciovat nové věci.
Znamení Ascendent
Odpovídá znamení Berana
2. dům
Ukazuje na náš vztah k materiálnímu světu a k hodnotám. Jaký máme vztah k penězům, jaká je naše potřeba vlastnit, čeho si ceníme, co nám poskytuje pocit zajištění. Také mluví o vrozených vlohách a schopnostech.
Odpovídá znamení Býka
3. dům
Může mnoho prozradit o naší schopnosti komunikovat, přemýšlet a učit se. Ukazuje, jaký máme vztah k sourozencům a sousedům. Jaké byly naše zkušenosti se školou. A také naznačuje krátké cesty.
Odpovídá znamení Blíženců
4. dům
Mluví o našich kořenech, předcích, o domově a minulosti. Dozvíme se tam o svém vztahu k otci a jaké nás čeká stáří.
Odpovídá znamení Raka
5. dům
Dům tvořivosti, radosti, zábavy, her, rekreace a zálib. Vypovídá o flirtu a milostných dobrodružstvích. Je to dům dětí - popisuje, jaký vztah k nim máme.
Odpovídá znamení Lva
6. dům
Je domem každodenního života a denních rituálů. Popisuje, jak se dokážeme přizpůsobit každodenním požadavkům, jak pracujeme, jak pečujeme o své tělo, jaký vztah máme ke spolupracovníkům. Může nám mnoho říci o našem zdraví.
Odpovídá znamení Panny
7. dům DESCENDENT
Je domem partnerství a manželství. Může prozradit mnoho o partnerech, kteří nás přitahují. Je to také dům obchodního spojení, soudních sporů a zjevných nepřátel.
Odpovídá znamení Vah
8. dům
Je domem ztrát a schopnosti se s nimi vyrovnat. Vypovídá o penězích druhých lidí. Patří sem finance v manželství a obchodním partnerství, ale také dědictví, investice a daně. Je také domem sexu, okultismu a tajemných věcí.
Odpovídá znamení Štíra
9. dům
Mluví o hledání a nalézání smyslu života, o našem postoji k filozofii, víře a náboženství. Je to dům dalekých cest, které mohou být chápány jako cesty do zahraničí, ale také jako vlastní životní pouť. Patří sem i vyšší vzdělání, vyučování a psaní.
Odpovídá znamení Střelce
10. dům
Tradičně je tento dům spojován s kariérou a povoláním. Mluví o našich ambicích, potřebě uznání, působení ve společnosti a vztahu k autoritám. Je to dům matky - ukazuje, jaký vztah jsme s ní měli.
Odpovídá znamení Kozoroha
11. dům
Je domem přátel, učitelů a lidí, kteří nám v životě nějak pomáhají. Vypovídá o našem vztahu ke skupinám, spolkům a organizacím, jakou roli v nich hrajeme a jaké skupiny nás přitahují. Je to dům přání, nadějí a cílů.
Odpovídá znamení Vodnáře
12. dům
Je domem úniku z reality, odříkání, osamělosti, kolektivního nevědomí. Patří sem skrytí nepřátelé a zákulisní aktivity. Tradičně je tento dům spojován s nemocnicí, vězením, sociálními ústavy a knihovnami.
Odpovídá znamení Ryb
 

Živly a horoskop
Astrologie pracuje se symbolikou čtyř živlů, které se nacházejí všude okolo nás v přírodě. Je to oheň, vzduch, země a voda. Tyto živly korespondují se čtyřmi psychologickými funkcemi, které C. G. Jung popsal ve své práci. Je to intuice, myšlení, vnímání a cítění. A běžně je i známa charakteristika čtyř temperamentů: cholerika, sangvinika, melancholika a flegmatika. Každý člověk v sobě potenciálně nosí všechny čtyři živly, ale obvykle se více identifikuje s jedním či dvěma a ty další jsou nerozvinuté.
Každé ze dvanácti znamení se řadí k jednomu z živlů. To však neznamená, že ten, kdo má Slunce např. v Beranu, bude mít převahu ohně. Při interpretaci horoskopu se díváme na obsazenost jednotlivých znamení všemi planetami. Postavení každé z nich v určitém znamení zvyšuje význam živlu. Převaha a nedostatek některých živlů ukazuje na základní psychologický typ člověka.
Oheň – intuitivní typ
Lidé s převahou ohně se vyznačují spontánností, temperamentem, sebestředností a pozitivním přístupem k životu. Je jim vlastní představivost a rozhodnost. Mají potíže s požadavky každodenního života, kterým se snaží vyhýbat.
Ohnivá znamení: Beran, Lev, Střelec
Vzduch – myslící typ
Člověk s převahou vzduchu je komunikativní, aktivní, zvídavý, přizpůsobivý a neposedný. Vyznačuje se všestranností a skvělým intelektem. Má mnoho zájmů, dokáže se snadno nadchnout, ale ne vždy vydržet a dokončit vše, co započne. Má potíže s vyjadřováním svých citů.
Vzdušná znamení:  Blíženci, Váhy, Vodnář
Voda – citový typ
Tam, kde je zvýrazněn element vody, je kladen velký důraz na osobní vztahy. Člověk s převahou vody vnímá svět kolem sebe velmi subjektivně a reaguje dle momentálního citového rozpoložení. Proto se o těchto lidech říká, že jsou nepředvídatelní. Ale jsou také soucitní a instinktivně rozumí potřebám druhých.
Vodní znamení: Rak, Štír, Ryby
Země – vnímavý typ
Člověk, který "zůstává stát na zemi", je realistický, konzervativní, spolehlivý a smyslový. Je zaměřen na materiální svět a své bezpečí. Potřebuje jistoty, finanční zajištění a společenské postavení. Dokáže si poradit s praktickými záležitostmi, ale horší je to s iracionálnem. Svou představivost a intuici obvykle potlačuje. Nevěří ničemu, na co si nemůže sáhnout.
Zemská znamení: Býk, Kozoroh, Panna
Aspekty
Aspekt je pojem pro úhlové vzdálenosti mezi planetami. Horoskop má 360 a pokud planety do něj umístíme, vytvářejí mezi sebou vzájemné úhly - aspekty. Obvykle mluvíme o harmonických a disharmonických aspektech. To vypovídá o tom, jak planety spolupracují, jak si pomáhají nebo naopak jaké výzvy a protiklady tam vyvstávají. Každý aspekt má určitou stupňovou toleranci na obě strany, které se říká orbis.
 

Hlavní aspekty:
Konjunkce - 0°
Tento aspekt nastává, když planety stojí vedle sebe. Může být harmonická i disharmonická podle toho, kterých planet se týká. Konjunkce tří a více planet se nazývá stellium. Většinou označuje velmi důležité místo v horoskopu, kde je nahromaděno mnoho energie.
Opozice - 180°
Opozice je tradičně považována za dynamický a disharmonický aspekt. Je to největší vzdálenost, která může v horoskopu nastat. Planety stojí proti sobě a může mezi nimi vznikat napětí a konkurence. Měli bychom se snažit pochopit tyto protiklady a sjednotit je. Jinak se nám může stát, že se ztotožníme pouze s jednou částí opozice, tu druhou odmítneme a setkáme se s ní ve svém okolí.
Kvadratura - 90°
Tento aspekt je považován za disharmonický a obvykle se projevuje krizemi. To, jestli tomu tak opravdu bude, vždy záleží na jednotlivci. Energie planet v tomto postavení je jakoby zablokována a nemůže volně proudit. Člověk se tak v životě dostává do situací, které vyžadují důležitá rozhodnutí. Ta jsou vždy spojována s novými možnostmi, ale také se ztrátou a bolestí. Kvadratura není jednoduchý aspekt a nutí člověka na sobě pracovat po celý život. Ale také mu dává možnosti osobnostního růstu a učení.
Trigon - 120°
Trigon je harmonický aspekt spojující planety, které si vzájemně pomáhají a spolupracují. Poukazuje na náš talent a schopnosti. Je důležité, aby člověk tyto dary využil, jinak se z něho stane pouhý rozmazlenec, kterému se v životě docela daří, aniž by pro to mnoho udělal. To, jestli člověk své nadání využije, záleží pouze na něm.
Sextil - 60°
Sextil je harmonický aspekt. Také vypovídá o možnostech člověka, podobně jako trigon, ale zároveň od něho vyžaduje aktivní spolupráci.

logo LEVIS logo SEPHORA

 

Vyhledávače: Seznam, Google, Morfeo a Jyxo

| Contact | Privacy Policy | Affiliates | XML HTML Images Video News

New PHP XML Sitemap creator scriptXML Sitemaps