ASTROLOGIE
Co je to Astrologie

Na astrologii bylo dlouho pohlíženo především jako na předpovídání budoucnosti. Možná to bylo dáno také tím, že nebrala v úvahu svobodnou vůli člověka a možnosti ovlivňovat svou budoucnost.
Astrologie je nauka stará tisíce let, která studuje postavení planet v určitém okamžiku a z určitého místa na Zemi, a na základě toho interpretuje jejich symbolický význam. Východiskem k tomu je názor, že vesmír, jež nás obklopuje, je živoucím systémem, který se neustále vyvíjí a kde je všechno propojeno. Změní-li se nějaká část systému, má to vliv na celek a naopak. Tato vesmírná jednota je také vnímána jako propojení prostoru a času. Čas není v astrologii vnímán pouze tradičním, měřitelným způsobem. Vše v sobě nese stopy minulosti, přítomnosti i zárodky budoucnosti.
To, že astrologové dokáží odhalit budoucí možný vývoj, vyvolává otázku, do jaké míry má člověk svobodnou vůli rozhodovat o svém životě. Měli bychom si uvědomit, že postavení planet v horoskopu není příčinou toho, jak se člověk bude chovat. Pouze symbolizuje určité vlohy, které směřují k realizaci. Zda se však předpoklady uskuteční, záleží hodně na rozhodnutích jedince. Hvězdy naznačují, ale neurčují.
V astrologii používáme jazyka symbolů, který slouží k pojmenování různých stránek naší povahy a k vysvětlení dalších složitostí lidského života. Každý symbol má velmi široké spektrum významů. Umění astrologického výkladu je založeno na porozumění symboliky, ale také na osobnosti astrologa.
Astrologii nelze označit za pouhé placebo. Astrologie skutečně funguje, přestože je obtížné to prokázat. Na tomto poli velmi pokročil Dr. Michel Gauquelin, francouzský astrolog, psycholog a matematik, který společně se svou ženou učinil pokus statisticky dokázat platnost astrologie. Porovnávali postavení některých planet v horoskopu s profesemi lidí. Výzkum vycházel ze seznamu dat tisíce jedinců, kteří se ve svém oboru proslavili. Výsledky jejich práce potvrdily statisticky významný vztah mezi postavením planety Saturn a profesí vědce, Marsu a špičkového sportovce, Jupiteru a herce nebo politika, Měsíce a spisovatele.
Astrologie je stále opředena mnoha falešnými a mylnými představami. Jenom člověk, který si astrologii sám vyzkouší a nechá si udělat výklad horoskopu či se pustí do jejího studia, si může utvořit objektivní názor.
Oblasti astrologie
Astrologii můžeme používat ve všech oborech lidské činnosti. Proto ji rozdělujeme dle různých hledisek. Zde se zaměříme pouze na dvě základní oblasti, které pracují buď s jedincem, nebo se skupinou.
Astrologie zaměřená na jedince
Nativní horoskop
Zpracovává se pro přesný okamžik a místo narození jedince. Jedná se o nejrozšířenější a možná i nejpopulárnější typ horoskopu, ve kterém se astrolog zaměřuje na popis charakteru člověka. Mapuje jeho osobnostní předpoklady, odhaluje jeho silné i slabé stránky. Do této skupiny patří i horoskop dítěte, horoskop vzniku společnosti, věci nebo události.
Partnerský horoskop
Zpracovává se pro dvě osoby a ukazuje na jejich vzájemných vztah. V astrologii se používají různé druhy technik výpočtů. Obvykle se jedná o tzv. synastrii, kde se porovnávají horoskopy obou jedinců, anebo kompozitní horoskop, což je vlastně propojení dvou horoskopů a vytvoření jediného.
Horoskopy predikativní
Do této skupiny patří velké množství různých druhů horoskopů, které se liší technikou výpočtu a délkou budoucího vývoje. Můžete mít denní, týdenní, měsíční, roční i několikaleté horoskopy. Pro tyto typy horoskopů se obvykle používá metoda tranzitů, založená na skutečných pohybech planet, a metoda progresí, která spočívá v symbolických pohybech planet.
Lékařská astrologie
Patří mezi nejstarší astrologické obory. Obvykle je aplikována v kombinaci s jiným alternativním lékařským postupem.
Astrologické poradenství
Zabývá se konkrétními potížemi a plány klienta. Pracuje s nativním horoskopem a horoskopy predikativními. Může pomoci určit nejvhodnější okamžik pro zahájení různých aktivit a projektů. Může také pomoci klientovi pojmenovat jeho potíže a vysvětlit jejich příčiny.
Astrologie zaměřená na skupiny (mundánní)
Politická astrologie
Zabývá se státními útvary. Pracuje s horoskopy států i jednotlivých politiků. Zde se používají všechny druhy horoskopů, jako je tomu u jedinců.
Ekonomická astrologie
Zabývá se předpověďmi v oblasti hospodářství, obchodu a financí.
      

Seznam souhvězdí
 
Zkratka Český název Latinský název Latinský genitiv Rozloha  
[čtver. stupňů]
And Andromeda Andromeda Andromedae 722 detail
Ant Vývěva Antlia Antiliae 239 detail
Aps Rajka Apus Apodis 206 detail
Aql Orel Aquila Aquilae 652 detail
Aqr Vodnář Aquarius Aquarii 980 detail
Ara Oltář Ara Arae 237 detail
Ari Beran Aries Arietis 441 detail
Aur Vozka Auriga Auriage 657 detail
Boo Pastýř Boötes Boötis 907 detail
Cae Rydlo Caelum Caeli 125 detail
Cam Žirafa Camelopardalis Camelopardalis 757 detail
Cap Kozoroh Capricornus Capricorni 414 detail
Car Lodní kýl Carina Carinae 494 detail
Cas Kassiopeia Cassiopeia Cassiopeiae 598 detail
Cen Kentaur Centaurus Centauri 1 060 detail
Cep Kefeus Cepheus Cephei 588 detail
Cet Velryba Cetus Ceti 1 231 detail
Cha Chameleon Chamaeleon Chamaeleontis 132 detail
Cir Kružítko Circinus Circini 93 detail
CMa Velký pes Canis Major Canis Majoris 380 detail
CMi Malý pes Canis Minor Canis Minoris 182 detail
Cnc Rak Cancer Cancri 506 detail
Col Holubice Columba Columbae 270 detail
Com Vlasy Bereniky Coma Berenices Comae Berenicis 386 detail
CrA Jižní koruna Corona Australis Coronae Australis 128 detail
CrB Severní koruna Corona Borealis Coronae Borealis 179 detail
Crt Pohár Crater Crateris 282 detail
Cru Jižní kříž Crux Crucis 68 detail
Crv Havran Corvus Corvi 184 detail
CVn Honicí psi Canes Venatici Canum Venaticorum 465 detail
Cyg Labuť Cygnus Cygni 804 detail
Del Delfín Delphinus Delphini 189 detail
Dor Mečoun Dorado Doradus 179 detail
Dra Drak Draco Draconis 1 083 detail
Equ Koníček Equuleus Equulei 72 detail
Eri Řeka Eridanus Eridanus Eridani 1 138 detail
For Pec Fornax Fornacis 398 detail
Gem Blíženci Gemini Geminorum 514 detail
Gru Jeřáb Grus Gruis 366 detail
Her Herkules Hercules Herculis 1 225 detail
Hor Hodiny Horologium Horologii 249 detail
Hya Hydra Hydra Hydrae 1 303 detail
Hyi Malý vodní had Hydrus Hydri 243 detail
Ind Indián Indus Indi 294 detail
Lac Ještěrka Lacerta Lacertae 201 detail
Leo Lev Leo Leonis 947 detail
Lep Zajíc Lepus Leporis 290 detail
Lib Váhy Libra Librae 538 detail
LMi Malý lev Leo Minor Leonis Minoris 232 detail
Lup Vlk Lupus Lupi 334 detail
Lyn Rys Lynx Lyncis 545 detail
Lyr Lyra Lyra Lyrae 286 detail
Men Tabulová hora Mensa Mensae 153 detail
Mic Mikroskop Microscopium Microscopii 210 detail
Mon Jednorožec Monoceros Monocerotis 482 detail
Mus Moucha Musca Muscae 138 detail
Nor Pravítko Norma Normae 165 detail
Oct Oktant Octans Octantis 291 detail
Oph Hadonoš Ophiuchus Ophiuchi 948 detail
Ori Orion Orion Orionis 594 detail
Pav Páv Pavo Pavonis 378 detail
Peg Pegas Pegasus Pegasi 1 121 detail
Per Perseus Perseus Persei 615 detail
Phe Fénix Phoenix Phoenicis 469 detail
Pic Malíř Pictor Pictoris 247 detail
PsA Jižní ryba Piscis Austrinus Piscis Austrini 245 detail
Psc Ryby Pisces Piscium 889 detail
Pup Lodní záď Puppis Puppis 673 detail
Pyx Kompas Pyxis Pyxidis 221 detail
Ret Mřížka Reticulum Reticuli 114 detail
Scl Sochař Sculptor Sculptoris 475 detail
Sco Štír Scorpius Scorpii 497 detail
Sct Štít Scutum Scuti 109 detail
Ser Had Serpens Serpentis 637 detail
Sex Sextant Sextans Sextantis 314 detail
Sge Šíp Sagitta Sagittae 80 detail
Sgr Střelec Sagittarius Sagittarii 867 detail
Tau Býk Taurus Tauri 797 detail
Tel Dalekohled Telescopium Telescopii 252 detail
TrA Jižní trojúhel Triangulum Australe Trianguli Australis 110 detail
Tri Trojúhelník Triangulum Trianguli 132 detail
Tuc Tukan Tucana Tucanae 295 detail
UMa Velká medvědice Ursa Major Ursae Majoris 1 280 detail
UMi Malý medvěd Ursa Minor Ursae Minoris 256 detail
Vel Plachty Vela Velorum 500 detail
Vir Panna Virgo Virginis 1 294 detail
Vol Létající ryba Volans Volantis 141 detail
Vul Lištička Vulpecula Vulpeculae 278 detail
 
https://hvezdy.astro.cz/souhvezdi-cap  
   

Vyhledávače: Seznam, Google, Morfeo a Jyxo

logo LEVIS logo SEPHORA

 

 

| Contact | Privacy Policy | Affiliates | XML HTML Images Video News

New PHP XML Sitemap creator scriptXML Sitemaps