Významné planety

Při výkladu horoskopu pracujeme se symbolickými významy planet, které představují základní stavební prvky astrologie. Vzhledem ke geocentrickému systému, o kterém jsme se již zmínili, zahrnuje astrologie do této kategorie i Slunce a Lunu. Význam planet v horoskopu je odvozen z řecké mytologie, kde planety vystupují v podobě bohů. Každá z planet symbolizuje potřeby a pohnutky člověka, jeho vnímání sebe samého a svého okolí, jeho motivy a přání.
Slunce je hvězda
Slunce naznačuje vlastnosti, které bychom měli rozvinout, abychom se cítili kompletnější a plnější. Slunce symbolizuje pocit vlastní identity. Ukazuje schopnosti, díky kterým se chceme odlišit od ostatních, být jedineční a zářit. Aktivity spojené s postavením Slunce nám dávají pocit sebevědomí a identity. Slunce vypovídá i o našem vztahu k otci. Jak vyjadřujeme svou mužskou stránku a jak zacházíme s vůlí. Postavení Slunce může vypovídat o povolání, které by nejlépe vyhovovalo naturelu člověka.
Znamení: Lev
Luna
Postavení Luny v horoskopu popisuje, co nám poskytuje pocit bezpečí, v čem hledáme jistoty a komfort. Naznačuje nám místo, kde se budeme skrývat, když potřebujeme odpočinek a oddych. Popisuje, jak jsme citliví a jak instinktivně reagujeme na okolní prostředí. Luna také vypovídá o naší zkušenosti s matkou a o našem dětství. Mluví o našem domácím životě a vztahu k vlastnímu tělu, jak o sebe pečujeme.
Prázdná Luna (Void of Course Moon)
Znamení: Rak
Merkur
Postavení Merkura v horoskopu vypovídá o způsobu, jak pracuje naše mysl, jak se učíme, jak získáváme a zpracováváme zážitky, jak mluvíme a jak vyjadřujeme své názory. Merkur také naznačuje to, co zaměstnává naši mysl a čeho si v okolí všímáme. Poukazuje na oblasti našeho neklidu a zvídavosti, díky kterým zůstaneme mladí a svěží. Merkur symbolizuje naše vztahy se sourozenci a dalšími příbuznými.
Retrográdní Merkur
Znamení: Blíženci a Panna
Venuše
Venuše symbolizuje vše, co shledáváme krásným a atraktivním. Může to být osoba, druh umění nebo krajina. Místo, kde se nachází Venuše, je oblastí, kde potřebujeme žít v harmonii. Pokud okolí nedosahuje naší představy, prožíváme v této oblasti zklamání. Postavení Venuše v horoskopu může naznačovat talent, který máme. Bude ukazovat na náš postoj k partnerským vztahům a jaký partner nás bude pravděpodobně přitahovat. Mluví také o oblastech života, kde můžeme pociťovat závist vůči ostatním. Protože je Venuše také spojována s hodnotou, místo, ve kterém se nachází, mluví o záležitostech peněz a majetku.
Retrográdní Venuše
Znamení: Býk a Váhy
Mars
Postavení Marsu v horoskopu ukazuje na způsob, jak se prosazujeme, jak dokážeme být odvážní a jak získáváme to, co chceme. Popisuje, jak užíváme svou energii, jak prosazujeme svou vůli a moc. Místo v horoskopu, kde se nachází tato planeta, ukazuje na oblast života, kde můžeme být příliš útoční, násilničtí a soupeřiví. Mars v horoskopu symbolizuje sexuální energii. V horoskopu ženy většinou ukazuje na vlastnosti, které považuje za sexuálně přitažlivé u mužů.
Retrográdní Mars
Znamení: Beran
Jupiter
Tam, kde se nachází Jupiter v horoskopu, se nám pravděpodobně bude dařit bez většího přičinění. Je místem, kde se chceme rozlétnout s pocitem, že můžeme dosáhnout všeho, co si usmyslíme. Potíž může být v tom, že v této oblasti neznáme míru, a tak často přeháníme a přeceňujeme své síly. Ale i když se nám nepodaří dosáhnout všech svých cílů, Jupiter nám dodá naději a optimismus. Tam, kde je umístěn Jupiter, hledáme smysl vlastního života. V tradiční astrologii je tato planeta známá jako planeta štěstí.
Znamení: Střelec
Saturn
Saturn je planetou povinností, odpovědnosti, autorit, disciplíny a pravidel. Tam, kde se v horoskopu nachází, se pravděpodobně setkáme s omezováním, nesnázemi, zklamáním, obavami a strachem. Oblast života, kterou svým postavením Saturn v horoskopu reprezentuje, se bude vyznačovat vytrvalostí, rozvážností a trpělivostí. Jenom tak budeme schopni dosáhnout toho, co chceme. V opačném případě můžeme zažívat pocity, jako je vlastní nedostatečnost a nedokonalost, či nám může připadat, ze se nám "smůla lepí na paty". Saturn symbolizuje zkušenost, která je důležitým předpokladem dalšího osobního růstu.
Znamení: Kozoroh
Uran
Planeta Uran vypovídá o oblasti života, kde jsme schopni originality, kde se nechováme dle tradičního modelu. Kde experimentujeme, zkoušíme nové věci, riskujeme. Označuje místo, kde potřebujeme čas od času změnu. Ostatní prvky horoskopu však nemusí s touto nevědomou potřebou změny vždy souhlasit a brání se jí. Potom člověk může zažívat různé krize a nežádoucí změny.
Znamení: Vodnář
Neptun
Místo, kde se nachází Neptun, je oblastí života, ve které toužíme splynout s celým světem. Někteří lidé toho dosahují pomocí víry a meditačních cvičení, prostřednictvím tvořivé činnosti či služby ostatním. Jiní se snaží utéct z každodenní reality pomocí drog a alkoholu. Protože bychom si tyto touhy neměli odpírat, ale zároveň nemůžeme dopustit vlastní sebezničení, musíme najít aktivity, díky kterým by tato energie spontánně proudila. Může to být svět fantazie, romantiky, filmu, fotografie, hudby, módy anebo spirituality.
Znamení: Ryby
Pluto
Místo v horoskopu, kde se nachází Pluto, vypovídá o oblasti našeho života, ve které se můžeme setkat s vášní, závistí, žárlivostí, posedlostí nebo touhou po moci. Pluto je planeta transformace a vyžaduje od nás, abychom žili opravdový život.
 

Vyhledávače: Seznam, Google, Morfeo a Jyxo

logo LEVIS logo SEPHORA