Znamení Zvěrokruhu
Astrologie vnímá vesmír z pohledu Země, a proto mluvíme o geocentrickém systému. Slunce na své roční dráze ekliptikou (zdánlivá dráha Slunce z pohledu Země) prochází dvanácti znameními zvěrokruhu (zodiaku). Trvá mu přibližně 30 dní, než projde jedním z nich. Vaše sluneční znamení tak odpovídá pozici Slunce na jeho dráze v době vašeho narození. Z hlediska severní polokoule začíná celý cyklus 20. nebo 21. března, tedy v době, kdy Slunce vstupuje do znamení Berana.
Horoskop
Horoskop je zjednodušeným záznamem oblohy v momentě zrození jedince. Pro sestavení horoskopu jsou nezbytné informace o datu, času a místu narození. Horoskop se skládá ze tří základních stavebních prvků - planet, znamení a domů. Planety představují energii. Znamení ukazují, jak se tato energie bude projevovat. A kde k tomu dojde, to ukazují domy. Teprve spojením všech těchto prvků a jejich interpretací je možné vytvořit celkový obraz jedince.
Znamení zvěrokruhu
Starověcí astrologové pozorovali oblohu a zjistili, že se v průběhu roku vlivem Slunce mění energie na Zemi. Pozorovali změny v přírodě i v chování lidí. A na základě toho přisoudili dvanácti znamením určité charakterové vlastnosti, které obvykle vystihují symboly znamení. V astrologii najdeme symboly zvířat (beran, býk, rak, lev, štír, koza, ryby), osob (dvojčata, panna, nosič vody) a předmětu (váhy). Soubor charakteristik jednotlivých znamení tvoří základ výkladu horoskopu, protože je to primární vnitřní vliv, který na jedince působí. U každého se však může projevovat trochu jiným způsobem. Horoskop je komplikovaná mapa, kde je mnoho vlivů a všechny je potřeba brát v úvahu.
Další důležitou zásadou při posuzování slunečních znamení je, že neexistuje lepší nebo horší znamení. Každé z nich má své přednosti a nedostatky.
Beran
20. března – 19. dubna
Ohnivé znamení
Modalita: základní
Vládce: Mars
Analogie k 1. domu
Beran je prvním znamením horoskopu, které má svůj počátek v jarní rovnodennosti. Zvířecí symbol berana poměrně dobře vystihuje vlastnosti tohoto znamení, jako je temperament, smělost a bojovnost.
Pozitivní rysy: Odvaha, rozhodnost, cílevědomost, temperament, iniciativa, nadšení, činorodost, sebedůvěra, přímost, bojovnost, silná vůle.
Slabiny: Egocentrismus, poučování, netrpělivost, agrese, sobectví, arogance, bezohlednost, hádavost, tvrdohlavost, lenost, malichernost.
Býk
20. dubna – 20. května
Zemské znamení
Modalita: pevná
Vládce: Venuše
Analogie k 2. domu
Býk je druhým znamením horoskopu a spadá do období, kdy je jaro v plné síle. Je to pevné zemské znamení, které v sobě spojuje cit pro krásu vládnoucí planety Venuše a stálost země. Představte si býka, který je symbolem tohoto znamení. Působí silně, klidně a vyrovnaně. Ale jen do doby, než ho něco vyruší a ohrozí. Potom je lepší Býkům se vyhnout.
Pozitivní rysy: Praktičnost, stálost, vytrvalost, trpělivost, tvořivost, houževnatost, smyslnost, důslednost, dobrota.
Slabiny: Poživačnost, tvrdohlavost, dogmatismus, fanatismus, nesnášenlivost, pohodlnost, nenasytnost.
Blíženci
21. května – 21. června
Vzdušné znamení
Modalita: proměnlivá
Vládce: Merkur
Analogie k 3. domu
Symbolem znamení Blíženců jsou dvojčata z řecké mytologie Kastor a Pollux. Jeden byl obyčejný smrtelník, druhý byl nesmrtelný. Tak i jedinci zrození v tomto znamení se vyznačují jistou dualitou a rozpolceností. Je to znamení vzdušné a proměnlivé, doménou Blíženců je oblast komunikace.
Pozitivní rysy: Adaptabilita, společenskost, všestrannost, zvídavost, přátelskost, komunikativnost, rozmanitost a vtipnost.
Slabiny: Nevyzpytatelnost, povrchnost, nezodpovědnost, dětinskost, naivita, pletichaření, nestálost, nedůslednost, upovídanost, nespolehlivost.
Rak
22. června - 22. července
Vodní znamení
Modalita: základní
Vládce: Měsíc
Analogie k 4. domu
Znamení Raka je velmi dobře vystiženo jeho symbolem. Rak má měkké a snadno zranitelné tělo, které však chrání tvrdý krunýř. K cíli se přibližuje nepřímo. Nebojuje, není agresivní a když jednou něco získá, pak si to udrží. Lidé narození v tomto znamení jsou podobně citliví a zranitelní, a proto se chrání před okolním světem. Používají jemné manipulace k získání toho, co potřebují.
Pozitivní rysy: Soucit, vnímavost, citlivost, představivost, laskavost, starostlivost, péče o rodinu.
Slabiny: Manipulace, citové vydírání, kritika, pomlouvání, předpojatost, závist, ustaranost, nedůtklivost, náladovost, přecitlivělost.
Lev
23. července - 22. srpna
Ohnivé znamení
Modalita: pevná
Vládce: Slunce
Analogie k 5. domu
Lev symbolizuje v přírodě krále zvířat a tak se chovají i lidé zrození v tomto znamení. Chtějí zářit, být obdivováni a dominovat nad svým okolím.
Pozitivní rysy: Sebejistota, velkorysost, podnikavost, důstojnost, společenskost, vznešenost.
Slabiny: Neustálé poučování druhých, závist, domýšlivost, pýcha, arogance, vznětlivost, sebestřednost, potřeba dominovat.
Panna
23. srpna - 22. září
Zemské znamení
Modalita: proměnlivá
Vládce: Merkur
Analogie k 6. domu

Panně je přisuzována symbolická postava Panny Marie, která je plodná, silná, čistá a mocná. Tak se projevují i ti, kdo se narodili v tomto znamení. Jsou také soběstační, realističtí a pracovití.
Pozitivní rysy: Jemné způsoby, spolehlivost, důslednost, systematičnost, praktičnost, metodická mysl.
Slabiny: Poučování, kritizování okolí, prospěchářství, spořivost, urážlivost, bojácnost, necitelnost, posedlost.
Váhy
23. září - 22. října
Vzdušné znamení
Modalita: základní
Vládce: Venuše
Analogie k 7. domu
Váhy jsou jediným znamením zvěrokruhu, které je symbolizované předmětem. Jsou to misky vah, které neustále zvažují různé možnosti a eventuality. Lidé narození v tomto znamení potřebují harmonii a dokonalost a proto se nedokáží rozhodnout. Uvědomují si totiž, že svým rozhodnutím se připraví o jednu z možností.
Pozitivní rysy: Smysl pro diplomacii, eleganci, spravedlnost, rovnoprávnost, krásu a harmonii, logické myšlení, takt, společenskost, přizpůsobivost.
Slabiny: Lichocení, koketérie, nerozhodnost, domýšlivost, samolibost, nesamostatnost, přelétavost.
Štír
23. října - 21. listopadu
Vodní znamení
Modalita: pevná
Vládce: Pluto
Analogie k 8. domu
Ze všech dvanácti znamení má Štír nejhorší pověst. Je to však tím, že je obvykle chybně vykládán. Starověcí astrologové přisuzovali tomuto znamení symbol orla nebo fénixe, který dokázal povstat z popela. Schopnost regenerace a silná vůle jsou typické vlastnosti Štíra. Dnešní symbol štíra vystihuje samotáře, který se nebojí vydat se do temných zákoutí své duše. Obyčejně není agresivní, pokud ho necháte v klidu.
Pozitivní rysy: Soucit, silná vůle, vytrvalost, trpělivost, odvaha, schopnost regenerace, věrnost, houževnatost, citová hloubka.
Slabiny: Přetvářka, nedůvěřivost, bezohlednost, přílišné sebeanalyzování, sebezničující tendence, žárlivost, fanatismus, negativismus, tajnůstkářství, pomstychtivost.
Střelec
22. listopadu - 21. prosince
Ohnivé znamení
Modalita: proměnlivá
Vládce: Jupiter
Analogie k 9. domu
Symbolem znamení Střelce je Kentaur, napůl člověk a napůl kůň. Směřuje svůj luk na vzdálený cíl a následně se za svým šípem vydává. Ne vždy svůj původní cíl najde, protože ho na cestě zaujme něco jiného a zajímavějšího. I lidé zrození v tomto znamení se s odhodláním a optimismem vydávají na cesty a hledají nová dobrodružství. Mají mnoho cílů a ne vždy k nim dorazí.
Pozitivní rysy: Nadšení, optimismus, intuice, idealismus, spravedlnost, dobrodružná povaha, nezávislost, šlechetnost, důstojnost, štědrost, upřímnost, tolerance.
Slabiny: Snobismus, neplnění slibů, domýšlivost, lehkomyslnost, netaktnost, nadřazenost, neumírněnost, nezodpovědnost.
Kozoroh
22. prosince - 20. ledna
Zemské znamení
Modalita: základní
Vládce: Saturn
Analogie k 10. domu
Symbolem Kozoroha není obyčejná koza, ale zvíře, které má na hlavě dva pevné rohy a místo ocasu křížence ryby a hada. Může se projevovat jako divoká horská koza, která dokáže zdolat i nejvyšší vrcholky a stejně tak se u ní projevuje hloubka a instinktivní moudrost ryby a hada. Lidé zrození v tomto znamení mají v sobě ctižádost, opatrnost a trpělivost.
Pozitivní rysy: Pracovitost, opatrnost, ctižádostivost, trpělivost, bystrost, loajalita, důvěryhodnost, odpovědnost, organizační talent, spořivost, přesnost, serióznost.
Slabiny: Tajnůstkářství, fanatismus, přílišný realismus, asketismus, lakomství, citový chlad.
Vodnář
21. ledna - 18. února
Vzdušné znamení
Modalita: proměnlivá
Vládce: Uran
Analogie k 11. domu
Symbolem Vodnáře je nosič vody, který je zobrazován, jak vylévá vodu z nádoby. To symbolizuje šíření nových myšlenek. I lidé narození v tomto znamení se chtějí podělit o své ideály s okolním světem.
Pozitivní rysy: Ušlechtilost, vynalézavost, otevřenost, intuice, svobodomyslnost, skvělé mentální schopnosti, originalita, tolerance, nezávislost.
Slabiny: Nepřizpůsobivost, moralizování, pokrytectví, bezcitnost, nevyzpytatelnost, oportunismus, výstřednost, nezodpovědnost.
Ryby
19. února - 19. března
Vodní znamení
Modalita: proměnlivá
Vládce: Neptun
Analogie k 12. domu
Symbolické vyjádření tohoto znamení ukazuje na dvě ryby, které jsou spojené, ale snaží se plavat opačným směrem. Jedna ryba vystihuje skutečný svět, ta druhá je symbolem hloubek moří a citů. I tato představa vystihuje jedince zrozené ve znamení Ryb. Musí v sobě rozpoznat obě tyto dimenze a vyrovnat se s nimi. Nejlepší cestou je umění a tvořivost.
Pozitivní rysy: Soucit, obětavost, intuice, představivost, fantazie, přizpůsobivost, citlivost,
Slabiny: Sebeobětování, liknavost, přetvářka, rezignace, velikášství, nesamostatnost, ovlivnitelnost, lenivost.
 

Vyhledávače: Seznam, Google, Morfeo a Jyxo

logo LEVIS logo SEPHORA