Jóga

Jóga meditace

https://www.nirmala.cz/

BLOG: Sahadža jóga, meditace, průvodce začátky sahadža jógy, články o zdraví, osobnosti, kurzy, umění a hudba

Duchovní škola Rezonance 

https://www.jogin.cz/

https://www.facebook.com/SdruzeniRezonan…

https://www.youtube.com/user/SdruzeniRezo…

https://plus.google.com/photos/103480417…

WEB/FB/VIDEÁ/OBRÁZKY: Kurzy jógy, kurzy tantry, jóga centra, aktuality kolem jógy, jóga pro děti, kalendář aktivít, články o józe, tantře, duchovně

Jóga

https://cs.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3ga

WIKI: Cestou jógy je možné překonat nepravé ego (ahankára). Toto falešné ego zastírá pohled na pravou podstatu bytí a činí nás nešťastnými, neboť se upínáme na dočasnou hmotnou existenci v podobě našeho hmotného těla a hmotného světa, které jsou zdroji utrpení (duhkha).

Hatha Jóga

https://cs.wikipedia.org/wiki/Hatha_j%C3%…

WIKI: Tradiční Hatha jóga je všezahrnující jogínský způsob života, zahrnující jak mravní disciplíny (jáma a nijáma), tak i tělesné pozice (ásana), procedury k čistění těla (šatkríja), pózy (mudry), jogínské dýchání (pránajáma) a meditaci

Bhagavadgíta

https://cs.wikipedia.org/wiki/Bhagavadg%C…

WIKI: Hlavními účastníky bitvy je sto synů slepého krále Dhrtaráštry (kuruovci) a pětice synů jeho bratra Pándua (pánduovci). Bhíšma je velitelem kuruovců a Dhrštadjumna, syn Drupady, je velitelem pánduovců. Dróna je učitelem, který zasvětil do válečnictví jak kuruovce, tak i pánduovce.

Pataňdžali

https://cs.wikipedia.org/wiki/Pata%C5%88d…

WIKI: Na základě Pataňdžaliho Jóga súter vznikla různá odvětví jógy, mimo jiné Hatha jóga (pozice těla), Džňána jóga (Jóga vědění), Bhakti jóga (Jóga oddanosti), Dhjá­na jóga (Jóga meditace) nebo Rádža jóga (Královská jóga)

Pánini

https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1nini

WIKI: Je znám svým spisem Vjákarana (mluvnice), jež obsahuje 3939 gramatických a fonetických pravidel sanskrtu. Tento originální spis komentoval později Mahariši Pataňdžali ve spise Mahábhášja

Upanišady

https://cs.wikipedia.org/wiki/Upani%C5%A1…

WIKI: Hlavním te­matem upanišad je spojení sama sebe (átma) s nejvyšším kosmickým principem (brahma) jak cestou meditace tak cestou skutků.

Brahman

https://cs.wikipedia.org/wiki/Brahman

WIKI: Brahman je neměnná, nekonečná a neprojevená realita božské podstaty bytí, hmoty, energie, času a prostoru v tomto vesmíru. Ve Rgvédě dává brahman vzniknout prvotnímu bytí (hiranjagarbha), které splývá s bohem stvoření Brahmou.

Májá

https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1j%C3…

WIKI: V hinduismu se pojem májá objevuje ve všech daršanách. Podle hinduistické tradice povahou hmotného světa je, že čím více člověk touží po hmotných požitcích, tím více je připoutáván spletitostmi máji

Kundalini jóga

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kundalini_j…

WIKI: Hlavním cílem Kundalini jógy je probudit plný potencial lidského vědomí v každém jedinci. To znamená rozpoznat naše vědomí, vyladit ho a rozšířit ho do neomezeného vědomí.

Védánta

https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9d%C3…

WIKI: Védánta konstatuje, že brahma (nejvyšší duchovní vesmírný princip) je oproštěno od vlastností a jednání. Vinou máji (klamu smyslového poznání) se átmá (individuální duchovní princip) ztotožňuje s objekty.

Védy

https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9dy

WIKI: Védy přechovávali bráhmani tak, že je předávali v ústní podobě z pokolení na pokolení. Většina hymnů jsou obět­ní a oslavné chvalozpěvy adresova­né různým bohům. Tyto hymnické písně a způsob provádění obětí

Átman

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%81tma

WIKI: Všechny indické filosofické směry s pojmem átma nějakým způsobem pracují, i když třeba buddhistická filosofie nebo materialističtí lókájatikové jeho existenci popírají. Podstata átma je v různých filosofických školách interpretována různě

Sanskrt

https://cs.wikipedia.org/wiki/Sanskrt

WIKI: Písmo sanskrtu: Nejrozšířenějším písmem používaným pro jazyk sanskrt je písmo dévanágarí. Často je proto mylně považováno za výhradní písmo sanskrtu.