Kabala 

Kabala je druh židovské mystiky
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kabala

WIKI: V židovském pojetí to znamená, že mystik (kabalista) se zcela oddává službě Bohu, studiu a naplňování Božích přikázání (Tóry). Své dojmy, techniky a praktiky kabalisté od středověku zapisovali.

Každodenní lekce kabaly
https://www.kabbalah.info/cz/

https://www.facebook.com/pages/Kabala-Me…

PORTAL/FB: Co jsou každodenní lekce kabaly? Po tisíciletí kabalisté každodenně studovali kvůli svému duchovnímu pokroku, stejně jako pokroku celého lidstva.
Každodenní lekce kabaly

https://www.kabbalah.cz/info/
PORTAL: Přišel čas otevřít tuto knihu a prolít část její záře na systém, který nás spojuje. Jak to funguje? Nepotřebujeme ani tužky a ani sešity. Jen otevřenou mysl.

Počátky kabaly

https://www.kabala.grimoar.cz/htm/eseje/d…
WEB: Ve svých“Počátcích kabaly“ Scholem sleduje především gnostické a novoplatónskévlivy na raně kabalistické myslitele. Kabala v tomto období svého vývojevychází dle Scholema ze tří hlavních center: z Provence, Kastilie a Gerony.

Nejlépe hodnocené knihy z kategorie Kabala

https://knihy.abz.cz/obchod/kabala

https://www.facebook.com/knihy.abz.cz

KNIHKUPECTVÍ/FB: Klíč k opravdové kabale Autor: František; Bardon Nakladatelství: Hrabica Miroslav. V tomto díle zveřejňuje autor nejhlubší tajemství kabalistické mystiky a formální magie. (kabalista jako dokonalý vládce mikro a makrokosmu)

Přednáška o kabale
https://old.stream.cz/uservideo/494318-ka…

VIDEO: Přednáška o základních principech kabaly. Kabala – základní principy. Sbírka videí o kabale pro studium kabaly

Michael Laitman

https://laitman.cz/
BLOG: Vezmeme-li celistvost přírody jako standard, je třeba, aby se lidská povaha stala integrální, tak jako tomu je ve světě, který nás obklopuje, neboť jsme tou nejrozvinutější vnitřní část přírody, ale egoisticky rozvinuté, a to vypovídá, že to je velmi špatné.

Synonyma kabaly

https://www.cestydusi.cz/view.php?cislocl…
AUTOŘI STRÁNEK: O kabale je popsano hodne brakovejch knizek (bohuzel az 95% literatury), ktere jen vzbuzuji dojem, ze kabala je mentalni teoretizovani a onanovani o filozoficko-metafyzickych otazkach a hrani se s ciselkama.

Podstatou kabaly je?

https://probud.se/index.php/kabala
WEB: Samo slovo „kabala“ (původně psáno se dvěma „b“) je odvozeno ze slova „kábal“ („kébil“), které znamená obdržet něco, resp. ze slova „kibbel“, které znamená ústně něco sdělit, obdržet ústní sdělení.

Vítám vás na stránkách o kabale

https://www.kabalacesky.com/
OSOBNÍ WEB: Jmenuji se Vojen Koreis. Tedy, tak jsem se jmenoval po asi první čtvrtstoletí svého života, který toho století nedávno už přesáhl sedm desetin.

Kabala – teorie o ústní tradici

https://www.hrooch.wz.cz/strepy/kabala.ht…
WEB: Při studiu kabaly máme usilovat o hluboký mír ducha a srdce prostřednictvím víry. Cílem kabalisty je d´vekut, tedy přimknutí k Bohu, čehož ovšem můžou dosáhnout jen vybraní jedinci a neobyčejní duchové.

Co je hebrejština?

https://cs.wikipedia.org/wiki/Hebrej%C5%A…
WIKI: Biblická hebrejština je nejstarší spisovnou formou hebrejského jazyka. Oproti předchozím textům se biblický text vyznačuje zvýšeným používáním hlásek alef, jod, vav a he jako podkladů pro samohlásky, často jsou tyto podklady užívány pro jejich prodloužení (což je jev, který se vyskytuje rovněž např. v arabštině).

Co je Golem?

https://cs.wikipedia.org/wiki/Golem_%28by…
WIKI: Boží dílo stvoření zopakovat nebo alespoň napodobit – podle tradice byli někteří rabíni schopni „vyrábět“ umělé bytosti, např. tele nebo i člověka. Odtud se později rozvinula idea umělého člověka – Golema.

Co je sefirot?

https://cs.wikipedia.org/wiki/Sefirot
WIKI: Často se pojem sefíra vykládá jako „nádoba“, eventuálně jako základ nebo příbuzné slovo pro „sféra“. Sefíry jsou dle Knihy stvoření deseti cestami, které tvoří základ všeho existujícího. Zároveň jsou sefíry jakýmisi idejemi, aspekty Boha, které s ním ovšem nejsou totožné.

Kto je Gershom Scholem?

https://cs.wikipedia.org/wiki/Gershom_Sch…
WIKI: Určité gnostické prvky (znaky dualismu) je možné vysledovat ve středověkých kabalistických dílech jako Bahir nebo Zohar. Scholem byl ve své době jeden z mála lidí zabývajících se kabalou, který zpochybnil tradiční tezi o autorství těchto textů. Právě v této době (11.–13. století) se měla židovská mystika začít nazývat kabalou – tradicí.

Kto je Eliphas Levi?

https://en.wikipedia.org/wiki/Eliphas_Lev…

https://translate.google.com/translate?u=…|cs&tbb=1&ie=UTF-8

WIKI: Lévi verze kouzla se stal velkým úspěchem, a to zejména po jeho smrti. To Spiritismus byl populární na obou stranách Atlantiku od 1850 přispěly k tomuto úspěchu. Jeho magické učení bylo bez zjevných fanatismu, i když zůstaly spíše nejasné, neměl nic prodávat, a to ani předstírat, že je inititate nějakého starověkého nebo fiktivní

tajné společnosti

Jak na to prakticky

https://www.kabala.meditace.cz/Kaabalisti…
PORTAL: Pokud máte záujem výsostně o praktický výcvik kabaly, tak tady máte od esoterika – kabalisté Sašu Puebla jeho zkoumání a jednoznačně praktické návody jak dosahnout mimořádné schopnosti v oblasti kabaly

František Bardon

https://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A…

https://frabato.cz/

https://chaospace.hyperlinx.cz/?pgid=67

WIKI: František Bardon (1. prosince 1909, Kateřinky u Opavy – 10. července 1958, Brno) byl český hermetik a mág známý také pod pseudonymem mistr Frabato nebo Arion. Je pokládán (zvláště v zahraničí) za jednoho z největších zasvěcenců, který vytvořil univerzální zasvěcovací soustavu na základě kompilace západní magické tradice, kabaly, orientální magie a jógy.