Meditace  

Meditace

https://cs.wikipedia.org/wiki/Meditace

WIKI: Pod pojem meditace řadíme několik činností, z nichž řada je spojována s dosažením změněného stavu vědomí. Cílem meditace je ale zejména kultivace mysli (její zklidnění) a získání vhledu (ať už do smyslu lidské existence a vesmíru nebo do osobních záležitostí)

Náboženství

https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1bo%C…

WIKI: Je moderní souhrnný pojem pro velmi rozmanité soustavy jednání, symbolů a představ, jimiž různá společenství vyjadřují reálný, životní, osobní vztah k transcendentní zkušenosti

Šamanismus

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0amani…

WIKI: Osoba praktikující šamanismus se nazývá šaman. Ve své komunitě mívá významnou pozici prostředníka mezi lidmi a světem duchů, případně bohů, léčitele, věštce a psychopompa

Hnutí New Age

https://cs.wikipedia.org/wiki/New_Age

WIKI: Představuje zastřešující označení pro celou řadu lidí, organizací, akcí, praktik a myšlenek. Skládá se z několika myšlenkových proudů, má svou vlastní filosofickou a náboženskou interpretaci a dovolává se vědeckých názorů.