Numerologie  Význam čísel
1 - Slunce - mužský princip, uvědomění si sebe sama, schopnost vyjádřit vlastní pocity, aktivita, schopnost prosazení, představuje přesný cíl, začátek všech věcí, vůle, pokrok, posunuje věci dopředu, odloučenost od ostatních
2 - Měsíc - ženský princip, představuje city, intuici, bezprostřední pochopení něčeho bez rozumové úvahy, jednání podle emocí /nepřemýšlí o tom tolik/, touha po klidu, potřeba spolupráce
3 - Mars - komunikace, myšlení, pojmová představivost, duchovní Já, jak člověk své představy dokáže zhodnotit pomocí aktivity, tvořivost, obrazotvornost, abstraktní myšlení, schopnost usměrňovat svou energii, energie prožívání sexu, postřeh, zvládnout věci pomocí logiky a rozumu, vstřícnost, extrovertní přístup k životu, nápaditost, originalita, /když nejsou ani 4 ani 8 - nedokáže přemýšlet prakticky/
4 - Merkur - fyzická činnost, zručnost na fyzické úrovni, schopnost a umění uvést své schopnosti do praxe, energie, vydělávání peněz - schopnost skloubit příjmy a výdaje, stabilita, připoutání na zem, snaha po dokonalosti, co dělá musí být dle jeho přestav, někdy dokáže příliš plýtvat energií, může být puntičkář /třeba jen v nějakých oblastech/, pořádkumilovnost /ale není to pravidlo/, obrovská zručnost, méně inspirace, potřeba vynaložit hodně úsilí
5 - Jupiter - společnost a vztah k ní, štěstí, získávání hmotných prostředků, citová hloubka a vůle /zápal pro něco/, hloubka prožitku, potřeba a nutnost projevit svou aktivitu /pokud se nemůže projevit aktivně, nastupuje netrpělivost a podrážděnost/, neustále hledání něčeho v co věří, pokud to nalezne, tak dokáže překonat všechny vnější překážky, spojuje a aktivuje všechna ostatní čísla, dobrodružství /stačí přitom jen jedna 5 v mřížce/ - většina lidí dokončí věci, potřeba uvést věci do pohybu
6 - Venuše - majetek, peníze, láska, sex, erotika, pěkné věci, láska k domovu a rodině, dokáže ocenit krásu, domov, cit pro harmonií, umění, schopnost radovat se z příjemných věcí v životě, láska k jídlu /umět si vychutnávat/, optimismus, veselost, potřeba mít někoho blízkého, romantika, hlubší vztah k rodině, dětem, partnerovi /silná závislost na nich/
7 - Saturn - boj a překonávání překážek, vyrovnání karmických dluhů, musí si člověk uvědomit jaké dělá chyby, přemýšlet, bádat, jasný úsudek, melancholie, deprese, dobrá schopnost pochopit druhé lidi na základě vlastního poznání, nemají rádi, když jim někdo říká, co mají dělat, číslo malé karmy - nevyřízené účty v rodině /má např. představu o otci a špatně se vyrovnává s jeho vlastnostmi, většinou si bere partnera podobného otci/, musí si vše odzkoušet
8 - Uran, Pluto - Velká karma - potřeba moci /vlády/, rozhodné jednání, příčina a následek, dostane příležitost - záleží jak se zachová, přirozená autorita, velký smysl pro detaily, logika, racionální uvažování, vůdcovství, cokoli v životě udělá špatného - několikrát se mu to pak vrátí, ale i naopak
9 - Neptun - universální láska, hledání ideálu, hledání poznání sebe sama, únik od reality - alkohol, drogy, psychické přetížení, špatně snáší realitu, ideály, hledání harmonie, zasněnost, analytické vlastnosti, moudrost, duchovní porozumění, technický pokrok, vynálezy, génius nebo blázen.

Životní číslo vypočítáme součtem data narození např. 18.1.1978 - 1+8+1+1+9+7+8 = 35 = 8. Číslo osm je životní číslo, číslo 35 je mezisoučet.
Životní číslo - /co je úkolem v životě, co by se mělo naplnit, předpoklady/
Životní číslo 1 - silná vůle, odvaha, cílevědomost, činorodost, nezávislost
Je třeba hledat nové cíle a oblasti /pracovní/. Měli by ukazovat novou cestu ostatním a vyhledávat nové příležitosti na které mají nos. Uplatnit svou tvořivost. Musí vše dělat po novu. Jdou životem sami a úspěchu dosáhnou, pokud se nebudou spoléhat na ostatní /málokdo jim v životě pomůže a tak zjistí, že jsou na všechno sami/. Mají velkou energii, aby překonali překážky. Většina z nich se lituje. Častokrát se bojí poznat nové věci a nedokáží využít příležitostí, které se jim nabízejí. Nemyslí na minulost /když už, tak se jim vybavují jen nepříjemné situace/. V životě hraje velkou roli dětství a tak je velmi důležité takové děti podporovat k různým zájmům, aby se nebáli nových věcí. Mají rádi výzvy a potřebují je, aby si mohli říct: "Já to dokážu." Chtějí každého trumfnout, aby měli pocit, že jsou lepší než ostatní. Nechtějí být v ničem pozadu. Občas se mohou zdát ostatním bezohlední. Musí vynaložit dost úsilí, aby něčeho dosáhli. Důležité je: věci řádně zhodnotit a předat je život.číslu dvě, aby je dotáhnul a dál hledat něco nového.
Životní číslo 2 - spolupráce s lidmi, celoživotní hledání bezpečí v každé součásti života
Potřebují někoho, na koho se mohou spolehnout. Je pro ně důležitý kolektiv. Svá rozhodnutí musí mít potvrzené ještě od někoho jiného, protože si nejsou jistí /hlavně pokud se jedná o něco důležitého, nejednají unáhleně/. V některých případech mohou bezpečí a jistotu vyměnit za peníze a majetek. Lidi pak pro ně nejsou tak důležití a tak je zkrátka odstrčí. Důležité jsou pro ně harmonické vztahy a rodina. Bývají velice dobří rodiče, protože dokáží velice dobře vycítit potřeby svých dětí, díky své intuici. Umějí být taktní, ohleduplní a laskaví. Mají dar usmiřování. Vidí věci z obou stran a tak dokáží najít správné východisko. Pokud využijí svých vlastností naplno - mohou se dostat velmi daleko a bravurně zvládat diplomacii. Dokáží všechno okouknout od ostatních a snaží se to dělat také tak. Když nemají dobré rodinné zázemí, může je svazovat stres. Při stresu se mohou dostavit různé obtíže fyzického rázu - žaludeční nervóza. Na jedné straně je jejich optimismus a na druhé jejich deprese. Dokáží vycítit, když mají někam jít, jaké to tam bude. Mají rádi hudbu a jejich sluch je poměrně citlivý.
Životní číslo 3 - seberealizace, styk s lidmi
Neumějí žít sami a tak musí mít okolo sebe společnost. Hlavně proto, aby se něco nového dozvěděli, protože chtějí mít co nejvíce informací. Na základě informací pak dokáží tvořit a tak rozvíjí svou obrazotvornost. Získané informace by měli předávat dál a zkusit je zpracovat např. písemně. Jsou komunikativní. Potřebují tedy podněty zvenčí. Nemají rádi nudu a jednotvárnost. Chybí jim vytrvalost a jsou často netrpěliví. Někdy si agresivně lpí na svých názorech. Většinou řeknou víc slov než by měli. Často jim chybí diplomacie a tak mohou být přehnaně kritičtí. Vynucují si pozornost a dokonce lidi donutí, aby je poslouchali. Jak lehce peníze vydělají, tak je i rozhází a tak mají problém s udržením materiální části života. Nedělají rozdíly mezi lidmi a baví se s každým, ať už je z jakékoliv vrstvy. Hlavně pokud z nich vydolují nějaké užitečné informace. Nelpí tolik na rodině, ale své děti brání zuby nehty. Mají rádi přírodu. Jsou nedochvilní, protože jsou zaujati stále něčím novým a tak jim nepřijde důležité přijít včas a nebo na to zkrátka zapomenou. Někteří chodí rádi do hospod, aby získali informace. Ti co tam nechodí, sedí doma a čtou nebo získávaní informace jiným způsobem.
Životní číslo 4 - obavy ze změn
Nemají rádi změny a mají omezený pohled na život /černobílý pohled/. Většinu z nich svazuje strach z nových věcí, protože mají rádi své jisté, co už dobře znají. Je na ně spolehlivost. Lpí na věcech. Pokud nemají v určité oblasti dost zkušeností, bojí se. Mají rádi spořádanost. Na prvním místě je pro ně práce. Neumí dost dobře přijmout legraci. Těžko se jim něco vysvětluje, protože hůř něco chápou. Mají trpělivost, kombinační a organizační schopnosti. Jsou nesmírně houževnatí a neústupní. Když už si na něco zvyknou, tak setrvají, i když jim to třeba tolik nevyhovuje. Jsou mezi nimi věrní pracovníci.
Životní číslo 5 - obrovská potřeba svobody, touží po změnách, protipól čísla 4
Potřebuje mít neustále nové podněty nebo činnosti, protože k nim patří dobrodružná povaha a tak vyhledávají dobrodružství v každé situaci. Jsou mezi nimi někteří, co navštěvují často hospody /číslo 3 tam chodí pro informace a číslo 5 kvůli zábavě/. Tito lidé se nesmějí nudit. Nemají výdrž a tak přebíhají od jednoho k druhému. Rádi cestují a mají různé druhy zájmů /někdy až neobvyklé/. Jsou to romantici, kteří si chtějí užít života a hledají změny ve všech oblastech života. Je u nich normální citová nestálost. Většinou v životě nedosáhnout toho, co by si přáli, protože jim chybí vytrvalost. Jsou dost činorodí a nápadití. Dokážou nadchnout ostatní pro své plány. Chtějí toho stihnout hodně a tak to vše nemusejí vždy dobře dotáhnout a dokončit. Není na ně moc dobré spolehnutí. Mají dost často impulzivní jednání. Může se u nich vyskytnou nervozita. Důležitá je pro ně volnost, objevování a motivace ostatních. Dobré by pro ně bylo pracovat např. v cestovním ruchu nebo v zaměstnání, jež jim bude dávat neustálé nové příležitosti a změny.
Životní číslo 6 - zázemí, kde načerpají své síly
Domov a rodina je pro ně vším. Nejsou tolik psychicky odolní a mají rádi klid, pohodu a harmonii. Mají rádi všechno uspořádané, sladěné a vyvážené. Vnější svět pro ně bývá často tvrdý a nepříjemný, proto potřebují nějaké zázemí, kam se mohou vždy vrátit. Pokud nemají tu možnost, mohou se z nich stát neurotici. Neradi se hádají a chtějí s každým vycházet. Mají potřebu pomáhat lidem. Při negacích však dokážou lidi i využívat. Potřebují slyšet chválu a pak jsou ze sebe schopni vydat maximum. Můžou být příliš shovívaví. Udělají cokoliv, aby si udrželi rodinu nebo vztah. Neumí žít sami a tak se klidně nechají i někým využívat, jen aby nežili sami.
Životní číslo 7 - protipól čísla 6, uzavřenost, deprese, melancholie
Měli by jít cestou obdivování a učení. Pokud je něco zaujme, mají trpělivost. Dokážou si troufnout na všechno. Umí se dobře soustředit a tak mohou být často zaváděni do samoty. Mívají problémy ve vztazích, protože se více soustředí sami na sebe než na druhé. Sice o sobě mluví jak jsou soucitní, ale dokážou se rychle otočit do agresivity a útočnosti. Neumí vůbec odpouštět a tak, když jim někdo v minulosti něco provedl, pamatují si to celý život. Neradi se přizpůsobují a většinou si prosadí to, co chtějí. Hledají duchovní cestu a potřebují mít občas klid pro sebe. Často bývají obdařeni darem léčit ostatní lidi.
Životní číslo 8 - silná osobnost
Mají v sobě obrovskou sílu a jdou si za svým cílem. Dobře dokážou využít situace. Mají dar se prosadit, pokud je příležitost. Umí dobře hodnotit zdravím rozumem. Zaměřují se často na materiální věci a tak se může pomalu vytrácet ze života cit. Měli by se naučit brát i dávat ve všech životních situacích. Jakmile něco udělají špatně, několikrát se jim to vrátí a naopak. Bývají spravedliví šéfové a dokážou přiznat zásluhy i druhým, ne jen sobě.
Životní číslo 9 -
Těžko se u nich odhaduje, kam až se k nim člověk může přiblížit. Neumí žít v těsných vztazích, spíš je berou jako přátelství. Někdy si berou až velkou zodpovědnost sami na sebe. Nedovolí svým dětem dospět a tak jim stále říkají, jak by se měli chovat a dělat věci správně. Mohou to být buď géniové nebo blázni. Snílkové, kteří si jdou za svými ideály. Pokud svého cíle nedosáhnou, mohou se utápět v alkoholu či drogách. Vnímají dobře duchovní svět a tak pro ně bývá často realita příliš tvrdá. Nedělají rozdíly mezi lidmi. Dokážou být velice otevření, někdy až naivní.                                           Mistrovská čísla 
 Životní číslo 11 - zdvojena 1 a sočtem 2                                                                                                    Životní číslo 22 - zdvojena 2 a součtem 4                                                                                                          Životní číslo 33 - zdvojená 3 a součtem 6      Toto jsou velmi silné autority!!!                           

Psychická čísla  vnitřní založení, udává nám duševní rozpoložení, dědičné záležitosti, základní charakterové vlastnosti - to co je nám dáno od narození, hůře se usměrňují negativní vzorce chování. Psychickým číslem se rozumí den narození. Symbolizuje silnou individualitu. Tito lidé vystupují s velkou autoritou. Jsou vynalézaví a mají dobrý úsudek. Umí tvrdě pracovat, ale občas mohou některé věci lámat přes koleno. Mají jednostranný pohled na věc a bývají někdy kritičtí. Sami nemají kritiku rádi, pokud se to týká jich samotných. Může se u nich vyskytnout velká ambicióznost přecházející až v pýchu. Je třeba takové lidi neustále chválit. Mají rádi svobodu a chtějí být nezávislí.

logo LEVIS logo SEPHORA

 

Vyhledávače: Seznam, Google, MorfeoJyxo,| Contact | Privacy Policy | Affiliates | XML HTML Images Video News

New PHP XML Sitemap creator scriptXML Sitemaps