Karty Mlle Lenormand                                                                             

1. Jezdec
Zpráva. Vzkaz. Informace. Komunikace. Poselství, pošta, telefonát. Myšlenky. Představy. Novinka. Nápad. Něco je na cestě. Pohyb. Cesty. Návštěvy. Příchod někoho, příjezd nějaké osoby. Práce na nohách. Cizinec. Činnost, aktivita. Posel.
2. Jetel (Čtyřlístek)
Brzo, co nejdříve, 3-4 dny (do týdne). Málo, rychle. Malý. Krátkodobě, zakrátko. Vhodné období. Radost. Zdraví. Spokojenost. Naděje. Blahobyt. Příznivá událost. Oslava, veselí, úspěch, pracovní postup, odměna, výhra. Štěstí. Pozitivní vývoj. Kladná odpověď. Flirt. Zábava. Tráva, zelenina. Příjemné překvapení. Jednoduchost, přirozenost.
3. Loď
Cesta. Cestování dopravními prostředky. Cizina. Vzdálenost – prostorová časová nebo citová. Start. Poznávání nových míst a lidí. Pracovní cesta. Obchod.. Transakce slibující prosperitu a úspěch, peníze a bohatství. Dovoz zboží z ciziny. Všechno má svůj čas. Voda, oceán. Odstup. Pohyb. Svoboda. Plány. Naděje. Dobrodružství. Předsevzetí. Příchod nových věcí do života. Vnitřní růst.
4. Dům
Domov (včetně rod.příslušníků, každodenní život, rodinné plány). Dům, byt (nemovitost). Bydlení, dění v domě, dění doma. Osoby s nimiž se pravidelně stýkáme (rodina přeneseně). Domácí krb. Rodina. Vliv rodičů. Příznivý vliv okolí. Zázemí. Soukromí. Lidské tělo. Celý organismus. Stabilita, pevnost. Ochrana, jistota. Úspěšné dokončení. Péče, starostlivost, opatrovnictví. Harmonie. Něco trvalého. Stát na vlastních nohou. Rovnováha. Pevný základ. Plodné záměry. Blahobyt. Prosperita. Vřelost. Majetek. Klid. Denní starosti. Šťastné setkání. Štědrost. Dobrotivost. Dobrý výsledek. Moc, autorita.
5. Strom
Zdraví, energie. Životní síla. Růst. Vitalita. Zapůštění kořenů. Rozvětvení-více směrů-všestrannost. Pevnost. Dlouhodobost. Nuda a jednotvárnost, lhostejnost, stereotyp. Zatvrzelost. Věrnost, stálost. Vytrvalost. Klid. Pohodlnost. Trvání, trvalost. Trpělivost. Odolnost. Stát na vlastních nohou. Plnohodnotný život, spokojenost, pohoda. Radost ze života. Zralost. Životní úspěch, trvalé štěstí. Pevné zázemí. Dřevo-pevnéa pružné, les. Příroda. 
6. Mraky
Překážky a těžkosti. Problémy, starosti. Neštěstí. Upozornění na nebezpečí. Krize. Strach, ohrožení. Nejistota, nestálost.. Návyky a závislosti. Zklamání. Nespolehlivost. Špatná doba – nutno vyčkat.. Znečištěné prostředí. Kriminalita, drogy,
7. Had
Starší osoba ženského pohlaví (matka, tchýně, známá, přítelkyně apod.). Sokyně. Komplikace. Průtahy. Intriky, pokrytectví. Klam, žárlivost. Podvod. Zrada a závist. Něco bude stát úsilí. Faleš. Nevěra. Rivalita. Svádět na scestí. Klikatá cesta. Silnice, zatáčky.
8. Rakev
Úplnost, dovršení věci, vyvrcholení. Konec něčeho. Transformace. Zánik. Ztráta. Zlom. Vyvrcholení krize. Nemoc a úraz. Vážné potíže. Ztráta finančních prostředků. Nepříjemný stav – deprese – bezvýchodná situace, beznaděj. Nervy. Neštěstí, ztráta, smutek. Trápení. Změna od základu (bolestná). Starosti. Bolest. Leknout se. Šok.
9. Kytice
Mladší žena v přátelském vztahu. Kamarádka. Milenka. Menší dámská společnost. Dar, pozornost. Pozvání, setkání, Přátelství a spokojenost. Koketérie. Lichocení. Zdvořilost, přívětivost, projev přízně, něžnost. Štěstí. Spokojenost. Krása. Šarm. Půvab. Příjemné události. Oslavy. Zásnuby. Harmonie. Léčivé rostliny, květiny, léčitelství, drogy a léky.
10. Kosa
Náhle, nečekaně. Překvapení. Šok. Přetrhnutí. Radikální řez. Nebezpečí. Nehody. Zranění (doslova i metaforicky). Úraz, nemoc. Výstraha. Hrozba. Agresivita. Zlom, zvrat. Ztráta. Ukončení něčeho. Strach. Nástroje (hlavně chirurgické a kovové). Železnice. Zbrklost. Roztržka. Operace. Rozchod. Odjezd
11. Pruty (Rákoska)
Rozhovor. Debata. Řešit něco, jednat o něčem. Komunikace, řeč, mluvení, jednání, dorozumívání, jazyky. Výřečnost. Hádky a pře. Svár a konflikt.. Domácí těžkosti, partnerský nesoulad. Vztek. Násilí. Facky. Fyzické tresty. Výhružky, odplata. Cholerické jednání, prchlivost a unáhlenost. Zbrklost, agresivita. Úřední a státní moc. Právní a soudní záležitosti. Dělený čas – směnnost. Chronické nemoci. Stres. Trest. Bolest.
12. Ptáci
Pár, manželský-partnerský pár, příbuzní, sousedé, podřízení. Dvě strany - práce. Problémy a trápení krátkého trvání Malé komplikace. Stres, nervozita. Spěch, podráždění, starosti. Vypětí. Neklid. Rozčilení. Změna, pohyb, stěhování. Zahnízdit se. Nedostatek. Rušení, vyrušování. Krátkodobý, přerušovaný, blikající. Rychlost. Telefonát. Chaos.
13. Dítě
Nesamostatnost, Lehkomyslnost, Dítě. Naivita. Bezstarostnost. Dětinskost.. Důvěra. Důvěřivost. Rozvernost, hravost. Nestálost, přelétavost. Upřímnost. Málo. Trochu. Jemnost, něžnost.
14. Liška
Podvod, krádež, ohrožení, lstivost, přetvářka, vychytralost, zrada, faleš, zákeřná osoba, závist. Nedůvěra, neupřímnost. Intriky vůči OSK. Něco nesprávné, něco v nepořádku. Kaz, vada, nepříjemnost. Chytrost -vykutálenost, obratnost, rafinovanost.
15. Medvěd
Vliv. Moc. Síla. Autorita. Starší muž. Starší příbuzná, starší žena. Nadřízený. Šéf. Milenec nebo zákonný partner. Úřední osoba. Výše postavená osoba.. Diplomacie. Úspěch. Ochrana. Jistota. Vášeň. Houževnatost. Respekt.
16. Hvězdy
Uskutečnění plánů. Příznivé vyhlídky. Jasno, vyjasnění. Čistota úmyslů. Pozitivní vývoj. Naděje. Myšlenky, nápady a inspirace. Úspěch. Štěstí. Romantika. Láska. Nedotknutelnost.. Srozumitelnost. Chlad a sníh.
17. Čáp
Změna. Stěhování. Něco přichází. Pohyb. Přesun. Cestování – odjezd, příjezd. Těhotenství. Flexibilita.
18. Pes
Mladý muž. Milenec. Podřízená osoba. Přátelství. Poctivost. Upřímná povaha. Pomoc, ochrana. Opora. Důvěra. Spolehlivost. Čestnost. Dlouhodobě. Trvale. Navždy. Vytrvalost. Pevný charakter. Věrnost. Trpělivost. Přítel, kamarád. Syn nebo jiný příbuzný.
19. Věž
Egoismus, egoista. Odloučení. Izolace. Osamělost. Nadřízená osoba. Úřady, instituce a jejich představitelé. Vysoké postavení. Autorita. Vězení. Hranice. Ustrnutí. Neústupnost. Nadřazenost, povýšenost. Bezohlednost. Samostatnost.
20. Park (Zahrada)
Veřejnost. Veřejné mínění. Společnost. Angažovanost. Návštěva. Známosti, kontakty. Oslava. Veřejná akce. Veřejná budova, veřejné místo. Zahrada, park.. Místo dovolené, relaxace, odpočinek. Povyražení. Schůzka, setkání.
21. Hora
Odpor. Nepřítel. Nepřátelství. Soupeř, sok. Neústupnost a krutost. Opozice. Problém. Těžkosti. Překážky. Zábrany. Tvrdohlavost. Umíněnost. nepoddajnost. Dlouhodobé (trvalé). Hory, horské oblasti. Namáhavý vysilující postup.
22. Rozcestí (Cesty) Volba. Rozhodnutí. Křižovatka. Hledat východisko. Alternativa. Varianta. Výběr. Dilema, nejistota, pochybnost.
23. Myši
Ztráta. Neúspěch. Nahlodávání. Dluhy a bída. Rozklad, rozpad. Něco nestojí za to. Podřadnost. Odklad, odročení, oddálení, zdržení. Ztráta sebevědomí. Úbytek, zmenšení. Pochybnosti. Nedůvěra. Krádež. Lítost. Užírat se. Smetí, odpadky. Nemoc. špatná práce, zmetek. Odmítnutí. Něco ve špatném stavu.
24. Srdce
Láska. Svatba, zásnuby. Cit. Spokojenost. Radost. Vše, co těší srdce.
25. Prsten
Svazek. Manželství. Smlouva, slib. Závazek. Vztah. Spojení. Sjednocení. Uzavření. Naplnění, splnění. Opakování. Stálost, vážnost, závažnost, spolehlivost, serióznost.
26. Kniha
Bohatství. Tajemství. Málomluvnost, mlčenlivost. Uzavřenost. Něco nevědět, neznat. Skryté záležitosti. Neznámý původ. Studium, učení, vzdělávání.
27. Dopis
Novina. Dopis, nabídka, telefonát, korespondence, telegram. Dozvědět se něco. Zprostředkované. Dočasné. Přechodné, povrchní, nebude mít trvání.
28. Pán
Osobní karta muže - tazatele (OSK). Manžel, druh, snoubenec tazatelky. Muž. Mužský princip.
29. Dáma Osobní karta ženy – tazatelky (OSK). Manželka, družka tazatele. Žena. Ženský princip.
30. Lilie
Sexualita v čisté podobě - vášeň. Muž - šéf, otec, trenér, Vůně lilie je po jisté době otravná. I tato osoba, přestože to myslí dobře je taková.
31. Slunce
Štěstí ve všech podobách. Síla. Energie. Prosperita. Sebedůvěra. Vůle. Nové možnosti. Vítězství. Zdar. Moc, Optimismus. Vitalita. Tvořivost. Kreativita. Vláda. Blahobyt, výdělek, zisk. Rozvoj. Sláva, úspěch. Radost. Oslavy a radovánky.
32. Měsíc
Nejasnosti. Tajnosti. City a pocity. Emoce. Předtuchy, touhy, sny, Iluze. Vzdušné zámky. Romantika. Nejistota, strach, vnitřní napětí. Proměnlivé nálady. Nestálost. Střídání. Nervy, nervozita. Nedůvěra.
33. Klíč
Vídíš cestu, klíč otevře dveře, ale vstoupit musíš sám. Jistota a spolehlivost. Pevnost. Bezpečí, zabezpečení. Rozřešení, řešení. Pojištění.
34. Ryby
Majetek, finance. Zisky. Peníze. Vlastnění, zištnost, ziskuchtivost. Tekutiny, alkohol, drogy, závislosti.
35. Kotva
Přístav. Zakotvit někde. Rovnováha. Cíl. Bezpečí. Povolání, zaměstnání. Pracoviště, pracovní kolektiv. Věrnost. Stálost a stabilita. Naděje. Opora, jistota. Stabilita. Spojení, pevné držení, připoutanost, ale i závislost
36. Kříž
Konec utrpění a nový začátek. Čas odejít, účtovat. Utrpení, Oběť. Bolest, Smůla, Smutek, Slzy. Karma, Osud. Víra. Osudová zkouška, Důsledek něčeho. Dva opačné vlivy a jejich důsledek. 

  Vyhledávače: Seznam, Google, Morfeo a Jyxo 

logo LEVIS logo SEPHORA

 

Aktualne.cztyinternety.czAukro.czNetdirect.czpayu.cz