Věštění FRANCOUZKÝCH karet (kartomantie)

SRDCE (element Vody v  Tarotové sadě odpovídají Srdce - Pohárům)
Srdce jsou považována za šťastné karty. Říká se, že ovlivňují Vaše emoce a vnitřní život - lásku, náklonnost, přátelství, manželství a rodinu. Naznačují rovněž splněné ambice.

KŘÍŽE (element Ohně v Tarotové sadě odpovídají Kříže - Holím)
Kříže ovlivňují Váš život mimo domov. Napovídají rovněž, že ambice mohou být splněny a peníze se dají vydělat jen díky tvrdé práci.

KÁRY (element Země v Tarotové sadě odpovídají Káry - Mincím)
Káry jsou karty úspěchů a jsou většinou spojovány s penězi, obchodem (s podnikáním) a loajalitou.

PIKY (element Vzduchu v Tarotové sadě odpovídají Piky - Mečům)
Piky varují před nebezpečím, které je před dotyčnou osobou. Vaše neúspěchy jsou ovlivňovány právě touto barvou. Mystérium.

TAZATEL:
Kárová dáma - Velmi mladá žena
Srdcová dáma - Světlovlasá žena
Křížová dáma - Tmavovlasá žena
Kárový král - Velmi mladý muž
Srdcový král - Světlovlasý muž
Křížový král - Tmavovlasý muž

Eso:
Kárové rovně - Důležitá zpráva
Kárové obráceně - Dopis, telefonát, poznámka
Srdcové rovně - Spokojenost
Srdcové obráceně - Smutek, faleš
Pikové rovně - Problémy úředního rázu, strast
Pikové obráceně - Tíže, těhotenství
Křížové rovně - Láska
Křížové obráceně - Drahý dar

Král:
Kárový rovně - Osoba nezkušená
Kárový obráceně - Počestný, klidný člověk
Srdcový rovně -  Blondýn, užitečný člověk
Srdcový obráceně - Osoba uctivá, velkorysá
Pikový rovně - Muž pracující v orgánech spravedlnosti
Pikový obráceně - Hněvivý člověk
Křížový rovně - Brunet, oddaný člověk
Křížový obráceně - Mužské nemoci

Dáma:
Kárová rovně - Falešná žena
Kárová obráceně - Osoba dobrá, spokojená, klidná
Srdcová rovně - Světlovláska, podnikavá žena
Srdcová obráceně - Šlechetná osoba
Piková rovně - Vdova nebo starší paní
Piková obráceně - Žena zlostná, pomlouvačná
Křížová rovně -  Bruneta, smyslná milenka
Křížová obráceně - Osoba osamělá, ostýchavá
Křížový král + Křížová dáma = manželský pár

Kluk:
Kárový rovně - Posel se zlou zprávou
Kárový obráceně - Nebezpečí
Srdcový rovně - Mladá osoba, přítel
Srdcový obráceně - Nežádoucí host, nesouladné setkání
Pikový rovně - Zrádce
Pikový obráceně - Pochlebník, lichotník
Křížový rovně - Trvalý svazek, možnost manželství
Křížový obráceně -  Lehkomyslná mladá osoba
Kluk vedle figury, znamenající osobu, odhaluje její povahu

Desítka:
Kárová rovně - Šťastná cesta
Kárová obráceně - Překážky
Srdcová rovně - Klid v nitru
Srdcová obráceně - Zdánlivý klid
Piková rovně - Zármutek, strast
Piková obráceně -  Slzy
Křížová rovně - Flirt
Křížová obráceně -Peníze

Devítka:
Kárová rovně - Hojná peněžní částka
Kárová obráceně -Zpoždění někoho, něčeho
Srdcová rovně - Dar
Srdcová obráceně - Úspěšné vyřešení něčeho
Piková rovně - Nepříjemnost, mrzutost
Piková obráceně - Nemoc
Křížová rovně - Úspěch v lásce
Křížová obráceně - Přátelství

Osma:
Kárová rovně - Starost, žádost, prosba
Kárová obráceně - Bezvýsledné konání
Srdcová rovně - Radost
Srdcová obráceně - Úspěch
Piková rovně - Smutná zpráva
Piková obráceně -Svízele, starosti
Křížová rovně - Vyznání lásky
Křížová obráceně - Závist

Sedma:
Kárová rovně - Výhra
Kárová obráceně - Zisk
Srdcová rovně - Šťastné citové spojení
Srdcová obráceně - Změna k lepšímu
Piková rovně - Starost
Piková obráceně - Hádka
Křížová rovně - Obavy v lásce
Křížová obráceně - Pomluvy

Když jsou v jedné řadě vedle sebe čtyři:
Esa - Splněná tužba
Králové - Četná společnost
Dámy - Pomluvy, klevety
Kluci - Nesnáze
Desítky - Nový úsek života
Devítky - Velká změna
Osmy - Zármutek, strasti
Sedmy - Slzy

                  

Vyhledávače: Seznam, Google, Morfeo a Jyxo

logo LEVIS logo SEPHORA