Tarot v heslech


0 Blázen – otevřenost

Základní poučení: Nepodléhejte bláznivému světu, Kde blázni jsou považováni za následováníhodné a moudří za blázny.
Použití ve výkladu: Blázen je představitelem hravosti, kreativnosti, vizionářství, schopnosti riskovat, ale tak, aby sám sobě neublížil, je spontánní, má čisté srdce, ale když se ho zeptáš „blázne cos to udělal“, tak řekne „já za nic nemůžu, já jsem blázen“. Odmítá zodpovědnost za své činy. " Kdo před sebou nemá pevný cíl, nemůže ani zabloudit."  "Kdyby byl Blázen ve svém bláznovství vytrvalý, stal by se moudrým."   
Děti a blázni říkají pravdu   Představitel - FANFÁN TULIPÁN
I.Mág - mistrovství
Všude, kde člověk musí osvědčit notnou dávku umění, zdají se být jeho výkony úplně jednoduché."     "Každý velký čin zdá se být zpočátku nemožný." Základní poučení: Nevydělávejte na hlouposti ostatních a neprodělávejte na hlouposti vlastní.                   Použití ve výkladu: Mág má tvůrčí schopnosti, je nápaditý, vynalézavý, schopný improvizace,má dobré vyjadřovací vlastnosti, rychlé myšlení, dokáže druhé zaujmout a svým způsobem i ovlivnit. Zároveň tato karta dává prostor ke kouzlení, k něčemu co je mimo realitu života, je to tzv. nadstavba reality životní "Sice vím mnoho, chtěl bych však vědět vše!"
II.Velekněžka – moudrost získaná zkušeností, intice, tajemství uchová                                                                                 Základní poučení: Získání skrytého pokladu nebo tajemství je podmíněno naší upřímnou snahou. Použití ve výkladu: Papežka je představitelkou citlivého přístupu k lidem a životu vůbec. Ona drží ve svých rukou knihu moudrosti a klíče k poznání. Je intuitivní, zbožná, trpělivá, skromná a schopná uchovat tajemství
"Vyplatí se trpělivě pozorovat, co všechno se odehrává v naprosté tichosti duše. To největší a nejlepší se totiž odehrává právě tehdy, pokud všechny vnější podněty utichnou." 
"Mluviti stříbro, mlčeti zlato"
III.Císařovna - živost
"Na samých hranicích logiky sice končí všechna věda, ne však příroda. Té se daří i tam, kam ještě nedosáhla žádná teorie." Základní poučení: Neslužte tělu, ale ani jím neopovrhujte. Použití ve výkladu: Císařovna je dáma, která citlivě a moudře vládne svému království. Je vůdčí osobností se smyslem pro humor, spravedlivá, vyrovnaná, rozhodná a dobročinná. Představuje plodnost, dobrý obchod a materiální bohatství. Matka - Země
IV.Císař - realizace
"Skutečnost je to, co samo o sobě nezmizí ani tehdy, když na to člověk přestane myslet." 
"Panování je nesmysl, vládnutí je moudrost" Základní poučení: Chovejte se ke druhým tak, jak chcete, aby se oni chovali k vám. 
Použití ve výkladu: Císař je muž, který do jisté míry potlačuje své city, aby mohl pevnou rukou vládnout svému království. Představuje rozhodnost, moc, silnou vůli, je sebevědomý, autoritativní, schopný seberealizace. Když chce je schopen pomáhat slabším i je ochraňovat.
V. Velekněz - svátost, kostel, důchovní rozměr
"Optimista říká, že žijeme v tom nejlepším ze všech možných světů, pesimista se obává, že tomu tak skutečně je."   "Je více věcí na nebi a na Zemi, než se Vaše školní moudrost zdá!" Základní poučení: Nejspolehlivější radu naleznete ve svém srdci.
Použití ve výkladu: Papež je moudrý kmet, který představuje nábožnost, řád, sebekontrolu, zkušenost, filozofii, mystické zasvěcení, soucit a laskavost. Je učitelem a zástupcem morálního a duchovního vývoje.   
VI.Milenci - rozhodnutí srdcem
"Je daleko snažší milovat všechny lidi než jediného člověka. Láska k celému lidstvu nestojí obyčejně víc než pár frází; láska k nejbližším však vyžaduje oběti."  "Proto zkoušej, kdo se věčně váže, zda si srdce k srdci hledá."    
VII.Vůz - radostné pozdvižení
"Odvaha není projevem nedostatku strachu, nýbrž poznání, že existuje něco důležitějšího, než je strach."   
"Kdo je odvážný - vyhrává!"„Cesta za poznáním bývá složitá, jen lehká cesta vede do pekla“
VIII.Síla - chuť a vášeň, diplomacie a zkušenost
" Síla nenadělá příliš hluku. Je prostě tady a jen mlčky působí."   
"Měkké přemáhá tvrdé!" (voda a mramor)
IX.Poustevník - moudrost
"V tichu dřímá skrytá moudrost a chytrost, stejně jako v neopracovaném mramorovém kvádru budoucí socha."     "Opatrnost je matkou moudrosti."
X.Kolo Osudu - osud
"Když padnou důležitá rozhodnutí našeho života, nezazní žádné fanfáry. Náš úděl se nám začne jen pomalinku a postupem času vyjevovat."  "Když se vnitřní situace nedostane do vědomí, objeví se navenek jako Osud."   
"Vše plyne..."    
XI.Spravedlnost - odpovědnost za sebe samého
"Nejsme zodpovědní pouze za své činy, ale i za to, co neuděláme."  "Boží mlýny melou pomalu, ale jistě:"
XII.Viselec - obeť, něco za něco
"Velkou chybou člověka je fakt, že kdyby chtěl, mohl by se v každém okamžiku změnit. On to ale neudělá."    "Cesta k lepšímu vede pohledem na nejhorší."   "Wu wei - jednat tím, že nejednáme."    
XIII.Smrt - loučení
"Když ses narodil, plakal jsi a lidé okolo tebe byli šťastní. Žij tak, aby až budeš umírat, svět plakal a tys byl šťastný."  "Je pravý čas zemřít!"  Přirovnání: Vytrhej plevel ze záhonu, aby byla úroda větší.  
XIV.Mírnost - harmonie
"Člověk se nezapomene každý den učesat. Proč si ale neudělá také pořádek ve svém srdci?" 
"Nic se nejí tak horké, jak se to uvaří."
XV.Ďábel - hra s ohněm
"Pokušení je jako pobuda: když jej člověk neodmítne, přijde znovu a vezme sebou další." závoslosti - drogy, alkohol,  nesamostatnost, slabý duch co podléhá! Varuje, ale i oživuje: Risk je zisk a nebo v pysk...
XVI.Věž - průlom, šokující událost
"Staré se zřítí, časy se změní a nový život vykvete z trosek zničeného." "Pýcha předchází pád!" Žádný strom neroste do nebe!
XVII.Hvězda - radostná budoucnost
"Ideály jsou jako hvězdy: člověk jich nemůže dosáhnout, ale může se podle nich orientovat." "Právě ve tmě nacházíme světlo.   Proto platí, že když jsme zarmouceni, je nám světlo ze všeho nejblíže."     "Sahej po hvězdách, ale neztrácej půdu pod nohama."   
XVIII.Luna - temnota
"Za denního světla je opravdu lehké nahlížet na věci střízlivě a bez nádechu sentimentality. V noci je tomu ovšem úplně jinak."    "Není všechno zlato, co se třpytí!" nejasnosti, manipulace - varuje
XIX.Slunce - radost ze života
"Kdyby nebylo prachu, v němž se sluneční paprsek zableskne, nebylo by ho vůbec vidět." "Otoč svou tvář ke slunci, a všechny stíny zůstanou za Tebou!"
XX.Soud - zázračné řešení.. Co dal, tolik dostaneš
"Člověk si neuvědomuje, že z každé housenky se jednou vylíhne motýl." „Nedělej rychlé soudy, jednou budou soudit i Tebe“
XXI.Svět - cíl
"Na konci našeho hledání budeme stát opět tam, kde jsme naši pouť začali. Bude nám však připadat, jako bychom toto místo viděli poprvé v životě."       

Hole
Eso Holí - vzrušující šance

"A nadešel den, kdy riziko zůstat ukrytý v poupěti by bylo bolestivější než riziko vykvést."    
2 Holí - nerozhodnost
"Člověk se musí rozhodnout i pro váhání."  
3 Holí - zlaté obzory
"Budoucnost si člověk nemusí předcházet, stačí, když jí jen umožní, aby se projevila."  
4 Holí - mír a radost
"Je sice pravda, že milujeme mír. Ale nejsme ochotni  přinést mu tolik obětí jako válce."  
5 Holí - měření sil
"Využij veškerého talentu, který ti byl darován. Kdyby v lesích zpívali stále jen ptáci, kteří to umějí nejlépe, rozhostilo by se v nich smutné ticho."   
6 Holí - vítězství
"Kdo vyhraje nad ostatními, je silný. Kdo ale vyhraje sám nad sebou, je mocný."  
7 Holí - stát si za svým
"Kdo chce prosadit svou vůli, musí mluvit tiše."  
8 Holí - novinky
"Člověk musí počítat se vším, i s tím pěkným."   
9 Holí - uzavřenost
"Když se před námi zavřou jedny dveře, hned se zase otevřou jiné. Problém je v tom, že se pořád trápíme kvůli dveřím zavřeným a těch otevřených si mnohdy ani nevšimneme."  
10 Holí - velké břemeno
"Člověk nemá ani ponětí, jak těžké je břemeno, pokud ho nese někdo jiný, a nikoliv on sám."  
Páže Holí - napínavá příležitost
"Žijeme tak, jako by pohodlí a luxus byly tím nejvyšším, čeho můžeme v životě dosáhnout; přitom všechno, co potřebujeme k tomu, abychom byli skutečně šťastní, představuje cokoliv, pro co se dokážeme nadchnout."  
Rytíř Holí - horká mysl
"Trpělivost je relativní pojem. Člověk ji sice ocení u řidiče auta, které jede za ním, horší je to ale s trpělivostí, kterou vykazuje řidič jedoucí před námi."   
Královna Holí - odvaha žít
"Když chceš postavit loď, pak nesvolávej své muž, aby sehnali dřevo a dali se do práce, ale pokus se v nich roznítit touhu po širokém, nekonečném moři."  
Král Holí - síla vůle
"Musíme věřit ve svobodnou vůli. Jinou možnost nemáme."  

Meče
Eso Mečů - poznání

"Ke mnoha správným rozhodnutím dojde člověk jen proto, že cesta k těm špatným zrovna nebyla volná."  
2 Mečů - rozpolcenost
"Člověk nikdy neví, co bude, když se věci změní. Ale cožpak ví, co bude, když se nezmění?"   
3 Mečů - bolestné poznání
„Jak moc to bylo důležité poznáme až tehdy, když to ztratíme“."Pro většinu z nás je léčení něčím, co nám přinese pocit blaha a zmírní bolest. A přece je právě to, od čeho si přejeme být vyléčeni, velice často zároveň tím, co nás léčí."   
4 Mečů - klid
"V životě jsou dny, kterými se člověk musí nějak protlouct. Někdy to může trvat i léta."  
5 Mečů - ničemnost
"Poražený nepřítel je jen málokdy totožný s tím, kterého jsme tolik toužili porazit. Připomíná nám totiž všechny hrůzy, jež jsme spolu s ním zažili i my."                                                                                                
6 Mečů - váhavá změna
"Čím déle člověk váhá přede dveřmi, tím větším cizincem si poté připadá."
7 Mečů - faleš
"Je těžké věřit člověku, když víme, že bychom na jeho místě lhali."
8 Mečů - problematické místo
"Těžké časy nejsou nikdy promarněným obdobím. Ztráta udělá místo novému. "
9 Mečů - starosti a žal
"Kolik hodin našeho života, jež nám už nikdo nikdy nevrátí, ztratíme přemítáním nad starostmi a problémy, na které za rok stejně všichni okolo nás i my sami už dávno zapomeneme?"
10 Mečů - poslední tah
"Přijde čas, kdy si budeš myslet, že je všemu konec. Právě to ale bude začátek."
Páže Mečů - očišťující kritika
"Plachetnice, které důvěřují větru a dobře si s ním rozumí, nemusejí mít strach se s ním utkat."
Rytíř Mečů - mrazivé časy
"Člověk snadno zapomene, s kým vykouřil dýmku míru. Ale nikdy nezapomene, kde je zakopána válečná sekyra."
Královna Mečů - chytrost
"Myšlenky, které k nám přicházejí, jsou lepší než ty, které si sami vytváříme."
Král Mečů - ostrovtip
"Mnoho minut krásného vzpomínání často překazíme přemýšlením."

Poháry
Eso Pohárů - naplnění
"Štěstí není nic jednoduchého; je těžké ho najít v sobě samém, natož někde jinde."
2 Pohárů - spojení
"Nejdůležitější hodinou je hodina přítomná, nejvýznamnějším člověkem je ten, který právě stojí před tebou, a nejdůležitější ze všeho je láska."
3 Pohárů - vděčná radost
"Člověk může pomocí jediné svíčky rozžehnout tisíce dalších svíček, aniž by nějak zkrátil její životnost. Sdílená radost se také nijak nezmenší."
4 Pohárů - rozmrzelost
"Nahromaděné pocity a nevyřčená slova se pomalu ale jistě stávají jedem."
5 Pohárů - smutek
"Člověk si nejprve musí vyplakat staré oči, než bude schopen se na svět dívat novýma očima a s úsměvem."
6 Pohárů - radostná vzpomínka
"Ve stáří mají vzpomínky stejnou hodnotu jako v mládí sny."
7 Pohárů - vysněná skutečnost
"Některým věcem musí člověk věřit, aby je vůbec mohl spatřit."
8 Pohárů - obtížný odchod
"Nedělej si starosti s tím, kam Tě dovede tvůj jediný krok. Lepší bude, když se budeš dívat do daleké budoucnosti."
9 Pohárů - radost ze života
"Spal jsem a zdálo se mi, že život je jedna velká radost. Probudil jsem se a zjistil, že život je spíše samá povinnost. Splnil jsem tedy všechny své povinnosti a náhle jsem spatřil, že život je opravdu jedna velká radost."
10 Pohárů - společné štěstí
"Není nic vzácnějšího a většího než to, když se potkají dva lidé, kteří si rozumějí a jež žijí ke zlosti svých nepřátel a naopak k radosti svých přátel společně jako muž a žena."
Páže Pohárů - láskyplná nabídka
"Jestli chceš, aby Ti někdo přestal být nesympatický, tak mu učiň něco dobrého."
Rytíř Pohárů - srdečnost
"Jemné je silnější než hrubé, voda je silnější než skála a láska je silnější než násilí."
Královna Pohárů - hloubka citů
"Odvahu neprokazuje mocný dub, který vidí bouřku přicházet i odcházet, ale křehká květinka, která se nebojí rozevřít ve sněhu."
Král Pohárů - síla tušení
"Velké myšlenky pocházejí ze srdce."                                             
Mince
Eso Mincí - cenná šance
"Štěstí usedne jen na tu dlaň, která po něm nechňapne a nesnaží se jej polapit."
2 Mincí - flexibilita
"Ve hře života nezáleží až tolik na tom, jestli jste dostali rozdané dobré karty, ale spíše na tom, jestli si při hře poradíte i s kartami špatnými."
3 Mincí - pokrok
"Člověk se nejprve musí naučit chodit s jistotou po pevné zemi, než se začne učit chodit po laně."
4 Mincí - udržování
"V přístavu jsou lodě sice v úplném bezpečí, stavěny ale byly k úplně jiným účelům."
5 Mincí - žíznivá cesta
"Krize je produktivní stav. Člověk si jen musí odmyslet příchuť katastrofy, kterou s sebou vždy nese."
6 Mincí - velkomyslnost
"Neexistuje větší radost než ta, když překvapíte člověka tím, že mu dáváte více, než čekal."
7 Mincí - trpělivost
"Tráva neporoste rychleji, i kdybyste za ni tahali sebevíc."
8 Mincí - nadějný začátek
"Kdo odmítá být žákem, nemůže se nikdy stát ani mistrem."
9 Mincí - příchod štěstí
"Musíme věřit na štěstí. Jak jinak bychom si mohli vysvětlit úspěch lidí, které nemáme rádi?"
10 Mincí - bohatství
"Pokud se člověk necítí být požehnaným, je nešťastný, i kdyby měl vládnout celému světu."
Páže Mincí - drahocenná šance
"Když k nám přijde štěstí, nikdy nemáme pocit, že si spletlo adresu. O smutku si to myslíme vždycky."
Rytíř Mincí - houževnatost
"Dělej to, co umíš, s použitím toho, co máš, tam, kde se právě nacházíš."
Královna Mincí - zdatnost
"Štěstí člověka nespočívá v tom, že dělá, co má rád - ale v tom, že má rád to, co právě dělá."
Král Mincí - domáckost
"Tradice neznamená uctívání popela - nýbrž předávání ohně dalším generacím." 
                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                

Bližší určování období v tarotu.

Karta

Znamení

Datum

Král Holí
Císař

Beran

21.3. – 19 4

Páže Mečů
Velekněz

Býk

20.4. – 20.5.

Král Mincí
Milenci

Blíženci

21.5. – 20.6.

Vůz
Král Pohárů

Rak

21.6. – 22.7.

Sila
Královna Holí

Lev

23.7. – 22.8.

Poustevník
Královna Mečů

Panna

23.8. – 22.9.

Spravedlnost
Král Mečů,

Váhy

23.9. – 22.10.

Smrt
Královna Pohárů

Štír

23.10. – 21.11.

Mírnost

Páže Holí

Střelec

22.11. – 21.12.

Ďábel
Páže Mincí

Kozoroh

22.12. – 19.1.

Hvězda
Královna Mincí

Vodnář

20.1. – 18.2.

Měsíc
Páže Pohárů

Ryby

19.2. – 20.3.

 Seznam, Google, Morfeo a Jyxo

logo LEVIS logo SEPHORA

 

Aktualne.cztyinternety.czAukro.czNetdirect.czpayu.cz