Typy výkladů

Vzory výkladů nejsou moje, jinak si myslím, že každá kartářka si oblíbí nebo vytvoří svůj vzor výkladu a nepoužívá jich tolik... 

1.DENNÍ KARTA S VYSVĚTLIVKAMI
1   2   3
1 - Denní karta 2 - Momentální situace; to,co Vámi hýbe    3 - Pozadí dnešního dění
________________________________________

2.DENNÍ KARTA S DODATKY
3     2     1
1 - Denní karta  2 - Zvláštní úkol pro dnešek 3 - Zvláštní šance pro dnešek
________________________________________
3.OSOBNOST
2
1     5
3        
4

1 - Vnitřní podstata  2 – Duchovnost  3 – Intelekt   4 – Emoce – 5 vztah k majetku
________________________________________

4. BUDOUCNOST
1- 2  směr 3- 4 směr 5 - 6
1- 2  - Minulost, co k tomu vedlo
3 - 4 – Přítomnost – už se děje
5 - 6 – Budoucnost - přichází
________________________________________

5. HVĚZDA
            7
4                       6
           1
3                       5
            2
1 - Hlavní problém
2 - Současnost
3 - Intelekt
4 - Vědomé touhy
5 - Emoce
6 - Co je skryto
7 - Výsledek
________________________________________
6. PODKOVA
1            7
2            6
3            5
       4
1 – Minulost              5 - Vliv okolí
2 – Současnost         6 – Překážky
3 – Budoucnos         7 - Výsledek
4 - Nejlepší postup
________________________________________


7.VOLBA
2 3 4
   1
5 6 7
1 - Přehled situace
2+3+4 - Bezpečný výběr
5+6+7 – Dobrodružství
________________________________________
8.JEDNODUCHÝ KŘÍŽ
    2
1       4
    3
1 - Já
2 - Přání (otázka) 3 – Uskutečnění  4 – co ovlivňuje
________________________________________
9. STŘECHA
        4
     3      5
   2            6
1        8        7
1 - Současná situace, ve které se nacházím                                       2 - Minulé děje a dálosti                                                                       3 - Nejbližší budoucnost                                                                       4 - Nejlepší řešení dané situace                                                        5 - Vlivy okolí                                                                                     6 - Kořeny daného problému                                                               7 - Pravděpodobné řešení                                                                   8 - objasnění výkladu, pokud mu zcela nerozumíme

10. KŘÍŽ
    5
2  1   3
     4
1 - hlavní aspekt
2 – Minulost do teď
3 – Budoucnost od teď
4 - základ situace
5 - možnost řešení
________________________________________
  11. HVĚZDA II
1     2  
        5
    3         4
1 - Jak na tom jsem
2 - Můj úkol
3 - Moje obavy a strach
4 - Moje silné stránky
5 - Výsledek vynaloženého úsilí
________________________________________
12. PENTAGRAM
        5
1              2
    3       4
1 - Odkud vycházím
2 - Kam směřuji
3 - Tohle padne zatěžko
4 - Tohle dává smysl
5 - Tohle znamená mnoho: Můj velký cíl!
   
________________________________________
13.VRCHOL ŠTĚSTÍ
6
1    2
3    4    5
1 - Tohle ztratím
2 - Tohoto dosáhnu
3 - Tohle k tomu patří
4 - Tohle mi přinese štěstí
5 - Tohle mne potká
6 - Toto řešení mi přinese požehnání, zdraví a štěstí
________________________________________
14.VYTOUŽENÝ CÍL
2    1
3    4
5
6
1 - Na čem jsem
2 - Kam směřuji
3 - Moje touhy
4 - Moje obavy
5 - Moje skutečné požadavky
6 - Tajemství mého hledání
________________________________________
15.ROZHODUJÍCÍ OTÁZKY
3      4
5
1      2
1+2 - Z tohoto vycházím; z jedné strany/z druhé strany
3+4 - Kam směřuji; nebezpečí/možnost
1+3 - Tohle mluví PROTI
2+4 - Tohle mluví PRO
5 - Výsledek/posouzení
________________________________________
16.JSEM I TAKOVÝ !
   7
3    4
6 + 1      2 + 5
1 - Co cítím...
2 - Co umím/vím...
3 - V co věřím...
4 - ...na čem lpím...
5 - co neumím/nevím...
6 - ...co možná jen tuším...
7 - "Jsem takový/á !!! "
________________________________________
17.MEČ
               4
2   1   5   6   7
               3
1 - Jádro věci
2 - Výchozí bod
3 - Můj opěrný bod
4 - Moje možnost/to, co mi přichází na pomoc
5 - Vyřešený problém
6 - Splněné přání
7 - Nové poznání/Nové chápání
________________________________________
18.HRA NA PŘEKVAPENÍ
2II                                           1I
4II              3I
6II         5I
7?!
1 - Minulost I: Známá stránka
2 - Minulost II: Neznámá stránka
3 - Přítomnost I: Co už je tady
4 - Přítomnost II: Co nového přichází
5 - Budoucnost I: Moje dosavadní plány
6 - Budoucnost II: Něco nečekaného
7 - Překvapení ?!: Úžasné možnosti
________________________________________
  19. CESTA 
1    3 4 5    2
1 - Momentální situace
2 - Přání, co  chci
3+4+5 – Co pro to udělat, co tomu brání

20. JEDNODUCHÉ VYLOŽENÍ
1   2
3   4
1 – Láska  2 – Peníze  3 – Zaměstnání 4 - Zdraví
________________________________________
21.PODKOVA II.
        3
    2      4
1            5
1 - Současná situace
2 - Očekávané
3 - Neočekávané
4 - Blízká budoucnost
5 - Dlouhodobá budoucnost
________________________________________
22. TROJÚHELNÍK
       5   4
    6    7    3
1                2
1+2 - Současná pozice
3+4 - Blízká budoucnost
5+6 - Dlouhodobá budoucnost
7 - Přehled
________________________________________
23. CIKÁNSKÝ LOS
        1    2    3
1 - Hledající
2 - Situace, v níž se nacházím
3 - Lidé, s nimiž se setkávám
________________________________________
24. INVENTURA
    5
7      6
   4
       3
2
    1
1 - Situace, současný stav. Chování
2 - Síly z vnitra - naděje, přání a obavy
3 - To, o co člověk vědomě usiluje
4 - Proces růstu - Toto je nutno se naučit, žít a oprostit se od toho
5 - Cíl
6 - To podporuje
7 - To brání
________________________________________
25.TŘI KARTY
1
3     2
1 - Cíl, téma
2 - To podporuje
3 - To překáží
________________________________________
26. ZPRACOVÁNÍ PROBLÉMU (verze A)
3
2
1
1 - Situace, současný stav 2 - Jak problém přitahuji? Čím k němu přispívám? 3 - Léčebný prostředek
________________________________________
27. ZPRACOVÁNÍ PROBLÉMU
    4
6     5
    3
2     1
1 - Situace, současný stav
2 - Jak přitahuji problém? Jak přispívám k problému?
3 - O jaký proces uvědomění se jedná?
4 - Cíl, léčebný prostředek
5 - To při tom pomáhá
6 - To překáží
________________________________________
28. MALÝ STROM ŽIVOTA
     3
5   6   4
     2
     1
1 - Situace
2 - Síly z nitra; naděje, přání a obavy
3 - Cíl, téma
4 - To dělat
5 - To nedělat
6 - Výsledek. Jak vše spojit
________________________________________

29.ROZHODNUTÍ/CHOVÁNÍ
3
1     5     2
4
1 - Téma, situace
2 - To (nyní) nedělat
3 - To (nyní) dělat
4 - Výsledek, nebo další krok
Popřípadě ještě Kvintesence:
5 - O jaký proces uvědomění se jedná?________________________________________
30.ODPOVĚĎ TAROTU
3
1    5    2
       4
1 - To mluví pro
2 - To mluví proti
3 - Rozhodující faktor
4 - Výsledek, řešení
5 - Odpověď Tarotu. K ní se nevytáhne karta - naopak se sečtou číselné hodnoty (tzv. kvintesence) karet (22=Blázen). Dvorní karty se nezapočítávají.
Tímto způsobem dostaneme kartu Velké Arkány.
________________________________________
31. PARTNERSTVÍ  -  VZTAH
     5
7         6
     4
3         2
     1
1 - Současná situace ve které se nacházím
2 - Spojující síla
3 - Odpudivá síla
4 - Co je nutno rozvíjet; co žít a čeho se zbavit
5 - Můj cíl
6 - To mi pomůže dosáhnout cíle
7 - To mi překáží; toho se musím zbavit
________________________________________

32. PRO A PROTI na přímou otázku
          1    2
1 - K čemu dodává odvahu
2 - Před čím varuje
________________________________________
33.SKRYTÉ MÍSTO
                                          
         každý 1        4 druzí
         nikdo  3        2 intuice
1 - Jednoznačná totožnost - Co každý ví
2 - Velká neznámá - Spojenec v nevědomí, nevědomá hnací síla
3 - Stín, utajení - Co neví nikdo
4 - Skryté místo - Co vědí jen druzí
________________________________________

34. ROZHODNUTÍ
5  1  3  7  4  2  6
7 - Signifikátor
3+1+5 - Tyto karty ukazují chronologicky v tomto pořadí, co nastane, když uskutečním X
4+2+6 - Co nastane, pokud X neuskutečním
________________________________________
35. JEDNODUCHÝ KŘÍŽ II
3
1      2
4
1 - O to jde
2 - Tomu bych se měl vyhnout
3 - Tohle bych měl udělat
4 - Tam to vede, k tomu je to dobré
co znamená karta X ? (X=karta, která mi není zcela jasná)
1 - O to jde
2 - Tohle ta karta neznamená
3 - Tohle ta karta znamená
4 - K tomu slouží, k tomu je dobrá ________________________________________
36.DALŠÍ KROK
1   3   2
      4
1 - Výchozí situace. To je nyní moje místo.
2 - To teď není důležité. Toho není třeba se obávat ani v to doufat.
3 - Jen toto je nyní důležité!
4 - Tam to vede; další krok. Jakmile se naplní, je načase znovu vyložit.
________________________________________
37.KRIZE
( Tato hra je odvozena z motivu Pětky Pohárů)
      4        
3    1      2
1 - Tohle ztroskotalo, to je ztraceno, to je KRIZE
2 - To zůstalo zachováno, to pomůže dál
3 - To je východisko
4 - To je cíl a zázemí
________________________________________
38.PARTNERSKÁ HRA
          A     B
          1     1  " Tak vidím Já Tebe "
          2     2  " Tak vidím sám sebe "
          3     3  " Tak vidím náš vztah "
A - partner A (jeho sloupec)
B - partner B (jeho sloupec)
Pozor ! Trojnásobná KVINTESENCE
a) ze všech karet jako společná VÝZVA
b) partner A
c) partner B
(pro každého partnera zvlášť, jako "jeho celkové vnímání vztahu")
________________________________________
39.PLÁN
2       3
1
5       4
1 - SIGNIFIKÁTOR. Informace charakterizující záměr, důležitý pokyn
2 - Síla (nevědomě) pohánějící
3 - Námitky nebo podpora z venčí
4 - Tak se to nepodaří
5 - Tak se to podaří ________________________________________
40.HVĚZDA III
1
4         5
2         3
6
Trojúhelník 1+4+5 - Symbolizuje danou věc, situaci nebo otázku
Trojúhelník 2+3+6 - Ukazuje můj postoj
Sloupec 2+4 - vnější, materiální, tělesná úroveň
Sloupec 1+6 - vědomí, poznání, duchovní úroveň
Sloupec 3+5 - duševní, intuitivní, instinktivní úroveň________________________________________
41.CIKÁNSKÉ ZAŘÍKADLO
1
2   3
4     5
6       7
1 -  současná situace
2 -  co ukazuji navenek
3 -  co skrývám
4 -  o co usiluji
5 -  jak se mi při tom daří a čeho dosáhnu
6 -  co bude následovat
7 -  co to (všechno) pro mě znamená
________________________________________
42.TŘI KARTY
S
1   2   3
S - SIGNIFIKÁTOR
1 - To, co má na danou situaci vliv z minulosti
2 - Současný stav
3 - Konečný výsledek
________________________________________
43.ŠEST KARET
(vybereme si 3 karty, které se mi líbí + 3 karty, které se mi nelíbí)
1 + 2 + 3
4 + 5 + 6
1+2+3 ( líbí) - Moje vědomí
4+5+6 (nelíbí) - Analýza podvědomí (skryté problémy)
________________________________________
44. KŘÍŽ II  (výklad zdravotního stavu)
1
2
3    S    4
5
6
7
S - SIGNIFIKÁTOR
1 - Dědiční činitelé, zdravotní predispozice
2 - Vliv psychiky na zdraví
3+4 - Vnější činitelé, vliv prostředí
5 - Aktuální zdravotní stav
6 - Vývoj choroby nebo její možné pozastavení
7 - Konečný výsledek
________________________________________
45.PODKOVA III
1         S         7
2               6
3   4   5
S - SIGNIFIKÁTOR
1 - To, co má na danou situaci v současnosti vliv
2 - Momentální situace
3 - Způsob, jakým se bude situace pravděpodobně vyvíjet
4 - Rada - jak mám jednat
5 - Vliv okolí na mou situaci
6 - Těžkosti, se kterými se setkám
7 - Konečný výsledek
________________________________________
46.ŽIVOTNÍ PROBLÉM
1                 7
2            6
3   S   5
4
S - SIGNIFIKÁTOR
1- Vzdálená budoucnost, která má vliv na danou záležitost; podmínění dětstvím nebo mládím
2 - Události z několika posledních týdnů, které mají vliv na danou záležitost
3 - Poslední události
4 - Problém, neboli krize
5 - Co má na vybřednutí z krize vliv
6 - Co je potřeba udělat; východisko z krize
7 - Konečný výsledek
________________________________________
47.ROZHODNUTÍ
II 4       1  I
5   S   2
6       3
I - První alternativa
II - Druhá alternativa
S - SIGNIFIKÁTOR
1+4 - Současný stav
2+5 - Rada
3+6 - Výsledek, ke kterému rozhodnutí vede
________________________________________
48.ČTYŘI SVĚTOVÉ STRANY
3
1   S   2
4
S - SIGNIFIKÁTOR
1 - Objasnění problému, kterého se daná záležitost týká
2 - Co se dělat nesmí
3 - Co se dělat musí
4 - Konečný výsledek
50.VÝKLAD TŘÍ KARET
2   1   3
1 - Jádro otázky / problém
2 - To, co problém předchází
3 - Vyřešení problému
51.ŠALAMOUNOVA PEČEŤ
4
2         3
7
5         6
1
Trojúhelník 1+2+3 - Negativní vlivy; minulost
Trojúhelník 4+5+6 - Pozitivní vlivy; budoucnost
7 - základ situace, jádro řešení
________________________________________
52.TÝDENNÍ VÝKLAD
Ne
Út         Pá
Čt             St
So     Po
Nejvhodnějším dnem pro tento výklad je Pátek.
53.MALÝ KŘÍŽ (podle Oswalda Wirtha)
3
1   5   2
4
1- Souhlas 2 – Popření 3 – Konflikt 4 – Řešení 5 - Syntéza
________________________________________
54.  SEDM OTÁZEK
1   2   3   4   5   6   7
např.:         1             2   3   4
               5                      6
               7
Pracujeme se dvěma balíčky !
Po zamíchání tazatel sejme balíček karet na dvě hromádky. Zvednutý balíček je č.2. Balíček,který zůstal ležet je č.1.
Prvních 7 karet z balíčku č.1 představuje první odpověď na 7 otázek.
Prvních 7 karet z balíčku č.2 nyní obsahuje ještě odpovědi na vybrané otázky, které chce mít tazatel zodpovězeny podrobněji.
________________________________________
55.ROZHODNUTÍ
3
1     2
1 - Situace
2 - Úkol
3 - Rozhodnutí
________________________________________
56.TÁŽEME SE NA TRENDY
1       7
2           6
3     5
4
1 - Síly minulosti
2 - Síly přítomnosti
3 - Síly budoucnosti
4 + 5 - Rady a pokyny pro moje chování
6 - Překážky, které musím překonat nebo obejít
7 - Odpověď
________________________________________
57. SOUZNĚNÍ
7
6
3   1     2   4
5
1 - Můj vnitřní postoj
2 - Můj vnější postoj
3 - Můj postoj k okolí
4 - Postoj mého okolí vůči mně
5 - Nebezpečí v mém nitru. Které vlastnosti bych měl odložit abych přišel ke shodě ?
6 - Které vlastnosti bych měl rozvíjet ?
7 - VÝSLEDEK. Nová souhra sil.
________________________________________
58.JAK PŘIJDU K VNITŘNÍMU a VNĚJŠÍMU BOHATSTVÍ ?
S
1
3     2
5     7     4
6
S - SIGNIFIKÁTOR
1 - Můj vnitřní impuls. Proč to chci?
2 - Které zdroje zde mohu otevřít?
3 - Které zdroje mi v tomto okamžiku zůstávají uzavřeny?
4 - Co k tomu musím učinit? (Rozvoj vlastností, schopností, činností)
5 - Co musím ještě překonat? (Vlastnosti, překážky)
6 - Karta neočekávané události. Z které strany mi bude něco přidáno, nebo něco položeno do cesty?
7 - Výsledek, nebo budoucí vývoj.
________________________________________
59.PRACOVNÍ OVZDUŠÍ
7
4     5
2     1     3
6
1 - Moje současná situace v práci
2 - Jak vidím své kolegy
3 - Jak mě vidí moji kolegové
4 - Co mohu učinit abych k nim lépe přistupovala
5 - Co nesmím od druhých očekávat
6 - Jaký postoj mi pomůže dál, nebo mi bude na překážku
7 - Moje budoucí situace
________________________________________
60.NE Z TOHOTO SVĚTA !
5       6
4      1      7
2       3
1 - Moje současné pole života
2 - Odkud přichází můj cit? Kam původně náležím?
3 - Proč jsem zde?
4 - Moje nepoznané Já
5 - Co mohu pro sebe učinit abych se lépe cítil
6 - Co mohu učinit pro druhé aby se mnou lépe a jasně vycházeli - mohu s tím lépe naložit?
7 - Jak vypadá můj budoucí vývoj?
________________________________________
61.ZMĚNA URČITÉ SITUACE
6
2     1     3
4     5
1 - Situace
2 - Proč se cítím nespokojený
3 - Jak mohu situaci změnit
4 - Které okolnosti změnit nemohu
5 - Jak se tomu mohu přizpůsobit
6 - Výsledek
________________________________________
62.MOJE POVOLÁNÍ MĚ NUDÍ
8
6    5    7
3    1    4
2
1 - Moje povolání
2 - Kořeny : Proč jsem si ho vybral?
3 - Jak mohu rozvíjet radost při své práci?
4 - Které věci nemohu změnit?
5 - Mám si hledat jiné povolání?
6 - Moje JEST - postavení k pracovnímu životu
7 - Můj budoucí rozvoj k pracovnímu životu
8 - Bude moje pracovní situace lepší?
________________________________________
63.ZAMILOVANÁ !
7
2    1    3
4
5         6
1 - Partner/ka mého přání. (karta se klade pro osobu která mě zajímá)
2 - Postoj té osoby ke mně
3 - Můj postoj k té osobě
4 - Současná životní situace (pracovní, soukromá) tohoto milovaného člověka
5 - Je partner/ka mého přání již někde jinde vázán/a?
6 - Je připraven/a se ke mně přiblížit?
7 - Mám se přiblížit k němu/ní?
________________________________________
64.  POKRAČOVAT DÁL ?
6
3
4    1    5
2
1 - Projekt : Proto to jde
2 - Tak vypadá můj sen vztahující se k projektu
3 - Můj nynější postoj k tomuto projektu
4 - Může mi projekt opatřit to, o čem sním?
5 - K čemu jinak mi může projekt napomoci?
6 - Mám dál pokračovat?
________________________________________
65. VÝKLAD S PĚTI KARTAMI
1   2   3   4   5
S
1 - Potvrzení - Toto mne čeká
2 - Negace - Co může zabránit Potvrzení
3 - Diskuse nebo Vysvětlení - Proč jsem se ocitl v této situaci
4 - Řešení - Co mohu udělat aby se tak stalo nebo abych to změnil
5 - Odhalení nebo Sloučení - Co mohu udělat aby se stalo něco jiného
________________________________________
66. VÝKLAD SEDMI KARET
S     4
1   2   3     5   6   7
S - SIGNIFIKÁTOR
1+2+3 - Vlivy z minulosti
4 - Průsečík - současnost
5+6+7 - Výsledky v budoucnosti
________________________________________

67. PYRAMIDA
7
5    6
1   2    3   4
1+2+3+4 - Základ situace, problém, otázka
5+6 - Přes co to půjde
7 - Výsledek
________________________________________
68. KŘÍŽ III
3
4   1   5
2
1 - Podstata
2 - Základ
3 - Co nad tím stojí, vliv vyšších sil; Osud
4 - To, co situaci předcházelo
5 - To, co bude následovat
________________________________________
69.VÝKLAD S DEVÍTI KARTAMI
5   4   6    Duchovní oblast
2   1   3     Jádro problému
8   7   9        Podvědomí
Tento výklad devíti karet má více podob a záleží pouze na vykladači, který způsob zvolí a který je mu bližší.
Např.:
1  2  3  - Minulost                   6  2  7  - Co vím
4  5  6  - Přítomnost                       4  1  5  - Co nevím 
7  8  9  - Budoucnost                    8  3  9  - Co poznám
________________________________________
70.JÁDRO PROBLÉMU
2   1   3
1 - Jádro problému
2 - Co problému předcházelo
3 - Co bude následovat
________________________________________
71.STROM VZTAHŮ
2   3   4
1
5
1 - Já
2 - Minulost - představujevlivy které spoluvytvářely nynější milostnou historii
3 - Přítomnost - Karta popisuje partnera, popřípadě aktuální stav partnerství
4 - Budoucnost - potenciál a možnosti
5 - Ve skrytu působící vlivy
________________________________________
72.PYRAMIDA VZTAHU
4
2   1   3
1 - Já
2 - Partner
3 - Vztah
4 - Vývoj v nejbližší budoucnosti
________________________________________
73.ROZHODUJÍCÍ HRA
1
5       3
7
4       6
2
1 - Moje síla
2 - Moje slabost
3 - Podpora z venčí
4 - Odpor z venčí
5 - Tak bych se měl rozhodnout
6 - To se potom stane
7 - Moje řešení
________________________________________
74.VÝKLAD SE ŠESTI KARTAMI (VA)
1   2   3
4   5   6
1 - Já
2 - Podstata
3 - Užitečné vlivy
4 - Nečekané
5 - Nevědomé touhy
6 - Možný závěr
________________________________________
75.JUNGOVSKÝ VÝKLAD
S   1   2   3
S - SIGNIFIKÁTOR
1 - Animus - Otcovská osobnost ve mně říká, co bych měl dělat a jaký bych měl být bez ohledu na to zda je to v souladu s mým skutečným Já
2 - Anima - Mateřská osobnost ve mně jež slouží jako připomínka toho, co musím udělat pro sebe a pro ostatní
3 - Dítě - Odhaluje, kdo ve skutečnosti jsem a jak bych se projevoval kdyby mi v tom nic nebránilo
________________________________________
1.KELTSKÝ KŘÍŽ

                       10
           3          9
      5   1+2   6    8
            4          7
1 - Přítomnost
2 - Překážky
3 - Budoucí vlivy
4 - Minulé vlivy
5 - Minulost
6 - Budoucnost
7 - Můj vliv na okolí
8 - Vliv okolí na mne
9 - Naděje a obavy
10 - Výsledek
________________________________________
KELTSKÝ KŘÍŽ II
    4       9
3   S   5   8
     1       7
     2       6
S - SIGNIFIKÁTOR
1 - To co má na mně vliv z vnějšku
2 - Pocity, myšlenky, osobnost
3 - Vlivy z minulosti, které mají význam v současné situaci
4 - Pravděpodobné řešení záležitosti
5 - Konečný výsledek
6 - Dává o záležitosti dodatečné informace
7 - Ukazuje můj vliv na situaci a lidi kolem mně
8 - To, co se snažím skrýt
9 - Vliv záležitosti na moji osobnost
________________________________________
KELTSKÝ KŘÍŽ III
S
1
2   3   4   5   6   7   8
9   10   11
12
1 - Současný psychofyzický stav
2 - Minulé zkušenosti, které mají vliv na současnost
3 - Touhy a přání spojené s problémem
4+5+6 - 5íkají co se stane a jak bude vývoj pokračovat
7 - Výsledek podniknutých kroků
8 - Konečný výsledek provedené činnosti
9+10+11+12 - dodatkové karty - informují o vedlejších důsledcích jednání a jejich vlivu na další budoucnost
________________________________________
2.CESTA ŘEŠNÍ
9
7     8
6     5     4
2     3
1
1 - Můj vklad
2 - jeho zlořečení, kletba
3 - jeho slibná stránka
4 - Výzva
5 - Přetrvávající záhada
6 - Břemeno, avšak nezbytné
7 - Můj úkol
8 - Můj problém
9 - Moje řešení
________________________________________
3. PŘEHLED/NALEZENÍ CÍLE
1   2   3    Minulost
6   5   4   Přítomnost
7   8   9   Budoucnost
Najděte v tomto výkladu Váš aktuální cíl a cestu k němu, např 1+6+7, 1+5+9, atd.
________________________________________

4. ODVAHA NAHLÉDNOUT SKULINOU
6
5           7
1                         8
2           4
3
1 - To je možné
2 - To je důležité
3 - To je odvážné
4 - To je bezvýznamné
5 - To je nezbytné
6 - To je jasné
7 - To je duchaplné
8 - To vede dál
________________________________________
5.SLUNEČNÍ KŘÍŽ
            
                  13 12
                           11
               5             10
6   2   1   3   7           9
               4                  8
1 - Téma otázky
2 - Pozitivní doplnění ke kartě 1
3 - Negativní doplnění ke kartě 1
4 - Kořen, původ, opěrný bod
5 - Co to korunuje, možnosti, tendence
6 - Minulost, nebo to co už tady je
7 - Budoucnost, nebo to čeho si musíme všímat jako nového
8 - Shrnutí  1 - 7, vnitřní síla, nevědomí
9 - Naděje a obavy
10 - Okolí a vnější vlivy, postavení navenek
11- 12 - 13 - závěrečné zhodnocení, celkové shrnutí
________________________________________
6.VÝKLAD NA VZTAHY
1   3   5
2   4   6
1 - partner A tahá kartu pro partnera B
2 - partner B tahá kartu pro partnera A
3 - partner A tahá kartu, která představuje jeho samotného
4 - partner B tahá kartu, která představuje jeho samotného
5 - partner A tahá kartu, která ukazuje jeho vztah k partneru B
6 - partner B tahá kartu, která ukazuje jeho vztah k partneru A
Karty obracer postupně jednu po druhé, sledovat první reakce a o kartě říkat partnerovi:
" Touto kartou Ti říkám..."
" Dostávám od Tebe..."
" V tomto okamžiku Ti dávám..."
________________________________________
7.HOROSKOP
     11   10   9
  12               8
1                      7
  2                  6
     3      4     5
1 - (První dům) Já
2 - (Druhý dům) Hodnoty
3 - (Třetí dům) Komunikace
4 - (Čtvrtý dům) Domov
5 - (Pátý dům) Kreativita
6 - (Šestý dům) Práce
7 - (Sedmý dům) Vztahy
8 - (Osmý dům) Transformace
9 - (Devátý dům) Duchovní oblast a vyšší cíle
10 - (Desátý dům) Kariéra a postavení
11 - (Jedenáctý dům) Skupiny a přátelé
12 - (Dvanáctý dům) Nevědomí
________________________________________
8.PLANETY
3    4    5
2       8        6
1          7
1 - (MĚSÍC) - Domácí život a záležitosti týkající se domova, emocionální okolnosti
2 - (SLUNCE) - Dosažení, osobní ocenění a optimismus
3 - (MERKUR) - Pracovní život, kariéra a duševní schopnosti
4 - (VENUŠE) - Milostný život, vztahy a city
5 - (MARS) - Konflikt a boje
6 - (JUPITER) - Zisk a expanze
7 - (SATURN) - Omezení a struktura
8 - Hledající
________________________________________
9.STROM ŽIVOTA
1
3         2

5         4
6
8         7
9
10
1 KETHER - Spirituální stezka, hledání
2 CHOCHMAH - Moudrost a osobní iniciace
3 BINAH - Porozumění a omezení
4 HESED - Milost, soucit a zisk
5 GEBURAH - Síla a přísnost
6 TIFERETH - Krása, sláva a harmonie
7 NETSAH - Vytrvalost, vítězství a emoce
8 HOD - Vznešenost, intelekt a komunikace
9 JESOD - Základ a zdraví
10 MALKUTH - Království a domov
________________________________________
10.MĚSÍČNÍ ZRCADLO
11   12   1   2   3
  10        13       4 
9    8    7   6   5
První karta je kartou právě probíhajícího kalendářního měsíce. Pokud se již chýlí ke konci, označuje až měsíc následující. Použít můžete nejen 13 karet, ale také 25 nebo 37, tj. pro každý měsíc až 3 karty. Po vyložení dvanácté karty (tj. po prvním kole vykládání, ještě před tím, než se rozhodneme, zda překrývat dalšími kartami) položíme doprostřed kartu třináctou, která blíže osvětlí nejen naše současné postavení, ale i vyhlídky do budoucnosti.
________________________________________
11.CESTA HRDINY
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
13
1 - Já
2 - Mé ukrývané hloubky a tajemství. To co skrývám
3 - Mé masky. To, za co se skrývám
4 - Mé přednosti a to co nemám strach dávat najevo
5 - Má cesta
6 - Záludnosti či překážky, které mě na ní čekají
7 - Mí pomocníci na cestě nebo pomoc, která už tady je nebo teprve přichází
8 - Cíl mé cesty
9 - To co bylo nebo je proti mě
10 - To co bylo nebo je se mnou
11 - Můj vklad, příspěvek. To co já dávám a poskytuji, čím já ovlivňuji průběh události
12 - Dosažení, vrchol, cíl. Možný výsledek mého snažení
13 - Korunovace. Čím jsem nebo budu obdarován na konci cesty
________________________________________
12.PARTNERSTVÍ
JÁ    MY    TY
19   21   20 Způsob řešení, cesta k odstranění překážek
10   12   11 Světlá stránka vztahu
4    6     5  Emocionální nebo duchovní stránka vztahu
1    3     2 Každodenní úroveň vztahu
7    9     8 Fyzická úroveň vztahu
13   15   14 Utajované stránky obou partnerů a vztahu vůbec
16   18   17 Problémy, překážky ve vztahu
________________________________________
13.POVOLÁNÍ
7
6
5      4
3
2
1
1 - Situace
2 - Jaké naděje, přání a obavy mám, co se týče povolání?
3 - Jako cítím že mám hodnotu? Jaký vztah mám k sobě a ke své práci?
4 - Moje šance a možnosti rozvíjet se
5 - Jakou mám schopnost se prosadit? Do jaké míry jsem schopen se vypořádat s kritikou a konflikty?
6 - Co bych mohl udělat nebo přestat dělat, abych se více realizoval?
7 - Cíl
________________________________________
14.PARTNERSTVI/VZTAH
1
3       2
5       4
6
8       7
9
10
10 - Situace ve styku s ostatními lidmi
9 - Jak to vypadá v mém nitru? Jaké naděje, jaká přání a jaké obavy jsou ve mně?
8 - Jak to vypadá v oblasti rozumu a komunikace?
7 - Jak to vypadá, co se týká emocionální blízkosti a v sexuální oblasti?
6 - Jaký mám vztah k sobě a ke svým potřebám?
5 - Do jaké míry jsem schopen se prosadit?
4 - Do jaké míry je možný plodný, harmonický vztah k druhým lidem?
3 - Do jaké míry jsem schopen oddanosti?
2 - Co bych měl rozvíjet, dělat, uplatňovat ve smyslu Vyššího Já?
1 - Cíl
________________________________________
15.JÁ-TY-MY
6
5B       5A
4B       4A
3B       3A
2B       2A
1B       1A
partner B              partner A
1A - Co mě spojuje s partnerem?
1B - Co spojuje partnera se mnou?

2A - Co si přeji od partnera?
2B - Co si přeje partner ode mě?

3A - Co přijímám od partnera?
3B - Co přijímá partner ode mě?

4A - Můj hlavní problém s ním?
4B - Jeho hlavní problém se mnou?

5A - Co bych měl více žít, respektive čeho zanechat?
5B - Co by měl partner více žít, respektive čeho zanechat?

6 - Rada pro oba, cíl
________________________________________
16.SPOLEČNÝ DOMOV
                                partner B              9           partner A
8  Učební úkol            7
2    Vědomé spojení     1
4   Nevědomé spojení    3
6    5
1 - Oblast, která vědomě spojuje partnera A s partnerem B
2 - Oblast, která vědomě spojuje partnera B s partnerem A
3 - Oblast, která nevědomě spojuje partnera A s partnerem B
4 - Oblast, která nevědomě spojuje partnera B s partnerem A
5 - Reprezentuje aspekt, který partner A promítá na partnera B. Může to být část, kterou A nežije a kterou teď B v zastoupení žije za něho. Může to být i aspekt, stín, který A na sobě nepozoruje, ale u B jej odsuzuje nebo popírá.
6 - Totéž jako v bodě 5 platí pro partnera B
7 - To se musí naučit partner A
8 - To se musí naučit partner B
9 - Cíl pro oba - úkol, téma
________________________________________
17.MINULOST,PŘÍTOMNOST,BUDOUCNOST
7   8   9
4   5   6
1   2   3
1+2+3 - Síly minulosti - s čím jsem byl konfrontován a co jsem zvládl
4+5+6 - Síly přítomnosti - situace, současné vliv, nabídky, výzvy
7+8+9 - Budoucí vývoj, čeho je nutno dbát
Je poučné vidět v souvislosti také pozice 1+4+7 stejně jako 2+5+8 a 3+6+9, protože v nich je možné poznat vývojové kroky. Jedna úroveň se totiž vytváří na druhé úrovni.
________________________________________
18.ANKH
5
3     4
6
1        7        2
8
9
1+2 - Dva současné podněty, energie nebo postoje, které se navzájem blokují, mezi nimiž jsem ukřižovaný
3 - Dřívější příčiny
4 - Příčiny, které tento stav vyvolaly
5 - Vyšší poznání
6 - Nutné důsledky
Za předpokladu, že bylo dosaženo poznání (5) a byly vyvozeny důsledky (6), následuje...
7 - Další krok
8 - Překvapivé zkušenosti
9 - Výsledek
________________________________________
19.TAJEMSTVÍ VELEKNĚŽKY
(Tento výklad je inspirován kartou Velké Arkány - II Velekněžka)
4    3    5
1+2
6   9   7
8
1+2 - Kříž na její hrudi ukazuje téma, o něž tu jde, v podobě dvou hlavních impulzů, které se vzájemně mohou zesilovat nebo oslabovat
Karty 4,3 a 5 odpovídají třem měsíčním fázím její koruny a ukazují vlivné síly které tu působí:
3 - Úplněk představuje současný hlavní vliv
4 - Přibývající Měsíc je síla jejíž vliv roste
5 - Ubývající Měsíc je síla jejíž vliv slábne
Sloupy (6 a 7) po obou stranách odhalují:
6 - Co se skrývá v temnotách. Co už je tady, ale co (ještě) vědomě nevnímám, ale co už možná tuším nebo čeho se obávám. Síla pohánějící nás nevědomě.
7 - Co je na světle. Co lze jasně rozpoznat, očekávat a co se obvykle také kladně hodnotí.
Měsíční bárka u jejích nohou ukazuje:
8 - Kam cesta spěje a co přijde dál
9.karta, Kniha Tajného vědění, se ponechá rubem vzhůru. Otočí se až nakonec. Pokud je to karta Velké Arkány - prozrazuje nám tím nějaké TAJEMSTVÍ. Jedná-li se o kartu Malé Arkány - pak se zase zakryje. V tom případě si Velekněžka tajemství ponechala.
________________________________________
20.LEMNISKÁTA
2               6
1             7+3             5
8               4
1+5 - Největší vzdálenost- největší rozdíl, proti sobě působící síly
3+7 - Dotyk - společné, shoda, případně výchozí bod smíření
2+6 - úmysl, vůle, cílový směr
4+8 - vnitřní puzení, instinktivní hnací síla
________________________________________
21.IDEÁL A SKUTEČNOST
1
5             6
2      9      3
8   4   7
Téma
1 - Téma o které jde - vědomý aspekt
9 - Téma o které jde - nevědomý aspekt
Základna
4 - Základna na níž stojím
7 - Čin, kterým lze posílit základnu
8 - Poznatek či pochopení, kterým lze posílit základnu
Cíl
2 - Dosažitelný cíl
5 - Jeho vyšší smysl
3 - Naděje a obavy
6 - Neočekávané vlivy
________________________________________

Vyhledávače: SeznamGoogleMorfeo a Jyxo

logo LEVIS logo SEPHORA