Intuice a jasnozřivost

Intuice se sestává z mnoha vnitřních čidel, které máme po celém těle, a které nám dávají informace, které se poté objeví v naší mysli. Tento souhrn informací nazýváme šestý smysl. Intuice je funkce úplného smyslového vnímání v korunní čakře, jež zahrnuje poznání toho, co není racionálně vysvětlitelné. Zahrnuje předtuchy, nutkání udělat něco, aniž člověk ví proč, nebo „prostě vědění, že to bylo správné“. To k nám promlouvá naše duše.
Užití intuitivních schopností a jejich porozumění vede člověka k většímu vědomí osobní síly. Díky používání intuice jsme si více vědomi, co je naše vnitřní pravda a co není.
V současné době je k dispozici spousta informací. Co ale může platit pro jednoho člověka nemusí platit pro druhého, což poznáme právě podle užívání intuice.  Užití intuitivních schopností pomáhá žít v přítomnosti a být si vědom, co se v nás v dané chvíli děje a co se děje v našem okolí.
Používání intuitivních schopností uvolňuje systémy přesvědčení, které jste si vytvořili na základě minulých zkušeností. Jasnost zvyšuje sebevědomí a vede vás k vnitřní jistotě. Užívání intuitivních schopností neznamená být arogantní, ale je to jemné, vytrvalé vědění, které vás vede k žití svého života vědomě. Pomohou vám rozpoznat systémy, které podvědomě řídily váš život. Poté, co uvolníme nefunkční systémy, se naše energetické pole začne měnit. Odstraníme tak systémy, které v naší mysli způsobovaly "zamlženost a hluk", a které nám znemožňovaly užívat přirozené intuitivní schopnosti. Poté "uvidíme své světlo", spojíme se s ním a také se svými spirituálními průvodci. Pravda bude to, co žijeme a náš život nebude tak dramatický.
Je třeba být k sobě upřímný a zkoumat své pocity a přesvědčení. Objevování svých jasnozřivých schopností má své úskalí. Dokud znovu neobjevíme přirozený a otevřený styl bytí, bude pro nás snadné nechat se unášet pocity mimořádnosti nebo spirituální nadřazenosti. V určitém vývojovém stádiu je snadné zaujmout elitářský postoj nebo se pokusit získat stoupence. Nicméně tímto stádiem si člověk musí projít a naučit se užívat své intuitivní a jasnozřivé schopnosti v souladu se sebou a celkem.
Jasnozřivé schopnosti. Úplné smyslové vnímání je rozšířená schopnost pěti smyslů obsáhnout nefyzické energie, bytosti, pocity, zvuky, chutě, pachy a vize. Je to přirozené, rozsáhlejší využití smyslů.
Jasnovidnost je úplná smyslová funkce vidění toho, co není fyzicky viditelné. Je to vidění třetím okem jako funkce čakry třetí oko a schopnost vidět éterické energie, jako aury, čakry, energetické bloky, průvodce, anděly, a to otevřenýma a zavřenýma očima. Jasnovidnost je schopnost mentálního vidění a zahrnuje schopnost vidět do minulosti i budoucnosti. Pomocí jasnovidnosti přijímáme informace přes jasné obrazy, dojmy, myšlenky a symboly.
V dávné době jsme měli vyvinuté jasnozřivé schopnosti a věděli jsme, jak je užívat v každodenním životě.

V současné době žijeme v nižších frekvencích, a proto většina jasnovidců přijímá informace útržkovitě. Stále posíláme obrazy do myslí druhých lidí, ale děláme to nevědomě.
Jasnosluch je plně rozšířená smyslová funkce slyšení, jež zahrnuje fyzicky neslyšitelné zvuky jako vysokofrekvenční tóny nebo slovní poselství od průvodců a vyššího Já, a to v podobě vzdáleného hlasu, který je často slyšet za uchem, nebo v podobě nápadu, který vám "z ničeho nic" přijde na mysl. Je to také schopnost slyšet, co si druhá osoba skutečně myslí, když říká něco jiného. Jasnosluch je schopnost mentálního naslouchání. Člověk obdařený touto schopností dokáže slyšet věci, které jsou ve fyzikálním slova smyslu neslyšitelné.
Atlanťané slyšeli od andělů a vyšších bytostí proudy vět, které jim nabízeli rady a sdělení. Tuto schopnost užívaly matky, které vyslaly směrem k dítěti proud vět, na které děti odpověděly, nebo pokud někdo nevěděl, jak se dostat na určité místo, navázal kontakt s přítelem, který mu posílal proudy vět týkající se směru. V současné době "tyto telefonní dráhy" praskají, a proto většina jasnoslyšivých lidí přijímají pouze útržky informací. Na druhé straně mnoho lidí je překvapeno, když slyší slova od bytostí, zvláště jejich varování. Lidé mohou v noci slyšet zpívání andělů. I když je neslyšíme, vibrace lásky, klidu a léčení na nás stejně působí.
Jasnocit je úplná smyslová funkce cítění, jež zahrnuje éterické energie a nevyjádřené pocity jiných, které jsme zachytili jinak než prostřednictvím fyzického kontaktu. Jsou to rozšířené, na energii založené pocity jako funkce sakrální čakry. Je to schopnost vnímat ve svém těle, co se kolem děje, a to ve formě pocitů. Pokud vstoupíte na znepokojující místo a přejede vámi husí kůže, pociťujete atmosféru toho místa. Pokud něco cítíte až do morku kostí, je to jasnočivost. Pokud se vaše tělo napne, když se setkáte s určitou osobou, vaše smysly vám říkají, že máte být opatrní. Jste jasnočiví, pokud vás při změně počasí začne bolet hlava nebo můžete vědět, že vaše dítě vyplňuje správně test, pokud se cítíte uvolněně.
Orgány v těle jsou jako antény, které pociťují nebezpečí. Citliví lidé mohou cítit napětí v různých orgánech při katastrofách, které se dějí na druhém konci světa, i když nemusí vědět, co se děje. Jakmile se podívají na zprávy a vidí, co se stalo, napětí zmizí. Naše tělo je barometr světa kolem nás. Pokud jsme si vědomi zpráv, které od našeho těla dostáváme, procházíme životem s lehkostí. Ten největší dar, který můžeme dát svým přátelům, rodině a partnerovi, je být upřímný, a jednat ve shodě se všemi částmi své osobnosti. Pokud nevnímáme a nerozumíme řeči těla, můžeme onemocnět nebo se s námi může rozejít partner, aniž bychom věděli proč. Proto je nezbytné si všímat signálů, které máme před sebou. Pokud si budeme všímat signálů těla, intuice a jasnozřivé vnímání se nám otevře jako květ.
Vnitřní moudrost je hlasem srdce a duše. K přístupu k vnitřní moudrosti se dostaneme přes zklidnění mysli.
Dále rozlišujeme jasný čich, jasnou chuť, jasné vědění a jasné vnímání energetické struktury.
Vidění aury. Každá živá věc vyzařuje auru, neboli elektromagnetické energetické pole, kde je znázorněna naše minulost, nejhlubší myšlenky, strachy, naděje a současné pocity. Pokud se jasnozřivá osoba naladí na vaši auru, stanete před ní nahý, protože je všechno zjeveno ve vibračních barvách. V současnosti jasnozřiví lidé vidí jen určitou část. Pokud se za něco stydíme, pokoušíme se to držet v tajnosti, a kvůli strachu, že se na to přijde a že budeme souzeni, uzavřeme své srdce. Ve Zlatém věku Atlantidy byli všichni otevření a upřímní, měli otevřená srdce, nikdo nikoho nesoudil a nebyly žádné tajemství. Pokud otevřeme své srdce a vyzařujeme lásku, přeneseme ji na každého, koho potkáme.
Psychometrie. Každý předmět je prostoupen energií majitele. Pokud v Atlantidě někdo našel např. dětskou hračku, nálezce ji zvedl a ihned věděl, komu měla být navrácena. V současnosti je psychometrie využívána k uhádnutí informací o minulosti, často o životě osoby, která vlastní daný předmět.
Vzdálené vidění. Je to mentální schopnost, která umožňuje osobě předat detaily o cíli, které, kvůli velké vzdálenosti, času nebo ukrytí, jsou nedostupné pěti smyslům. Mysl je schopna sledovat ve vesmíru událost, věc nebo bytost. Umožňuje nám přesně zažít, pocítit, chutnat, cítit, slyšet a podrobně popsat jakoukoli událost, osobu, bytost, místo nebo věc, která kdy existovala, existuje nebo bude existovat. Není nic, co by nemohlo být vzdáleně viděno.
Vzdálené vidění zahrnuje užití všech pět smyslů - vidíte žádaný obraz a také vnímáte jejich myšlenky a cítíte jejich pocity. Zážitek vzdáleného vidění zahrnuje mimotělní zkušenost, což znamená, že část vědomí je tam, kde se momentálně nacházíte, a další část vědomí je u sledované události. Procvičování vzdáleného vidění zesílí vědomí vašich jemných smyslů a intuice, a také může být užito pro osobní a spirituální vývoj.
Atlantští kněží užívali této schopnosti pro vyhodnocení - zvážení různých možností, např. kdy a kde postavit chrámy, léčivé komnaty nebo domy. Pomocí astrologie, numerologie a posvátné geometrie určili místo a čas pro začátek stavby, a poté použili vzdálené vidění, aby se ujistili, že tu není žádný rušivý faktor; pro určení místa ložiska minerálů nebo ztracených osob; pro diagnostiku, kdy tuto metodu užili pro skenování těla člověka pro určení jeho nerovnováhy, dále diagnostiky mechanických problémů strojů, v otázkách bezpečnosti a možnosti problémů pro životní prostředí; pro předpověď budoucnosti - zemětřesení, vulkanické aktivity, politických možností a technologického rozvoje. Atlanťané mohli díky této metodě předcházet potenciálním problémům a místo toho vytvořit něco pozitivního.
Některé poznatky převzaty z knihy Discover Atlantis od Diany Cooper a Plejádská světelná terapie od Amorah Quan Yin
Atlantská škola (c) 2010

 

Vyhledávače: Seznam, Google, Morfeo a Jyxo

logo LEVIS logo SEPHORA

 

  • Aktualne.cztyinternety.czAukro.czNetdirect.czpayu.cz
 

| Contact | Privacy Policy | Affiliates | XML HTML Images Video News

New PHP XML Sitemap creator scriptXML Sitemaps

 

Věříte na intuici?

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek